Agroforestry

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij houtige gewassen worden gecombineerd met akkerbouw of veeteelt. Dit kan variëren van rijen met bomen langs perceelranden of als productieve houtige akkerrand tot boomstroken van meerdere lagen en soorten. Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode die gebruik maakt van de samenwerking tussen plantsoorten. Er zijn verschillende uitwerkingen, zoals boomweides, rijenteelt en voedselbossen. Agroforestry levert een bijdrage aan je verdienmodel en er zijn verschillende scenario’s die aangepast kunnen worden op jouw bedrijfsvoering.

Voordelen agroforestry

Agroforestry biedt zowel ecologisch als economisch voordelen. Bomen leveren een positieve bijdrage aan de waterhuishouding en het bodemleven, geven beschutting voor vee en dragen bij aan de biodiversiteit. Voederhagen dragen bijvoorbeeld bij in het aanvullen van mineralen en andere voedingsstoffen bij de koe, precies waar ze behoefte aan hebben. Daarnaast kunnen bomen, met name productieve zoals noten- of fruitbomen, zorgen voor een aanvullend inkomen en meer zekerheid in geval van weersextremen.

Zo verrijk je jouw boerderij met verbeterde bodemcondities, hoger dierenwelzijn en een bloeiende biodiversiteit. Daarmee draag je actief bij aan milieudoelstellingen, zoals klimaatadaptatie, stikstofreductie en het vastleggen van CO2. Dit wordt steeds beter beloond door het stapelen van waarderingen, zoals via de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw, RVO en koolstof credits.

Agroforestry Netwerk Utrecht

Heb je interesse in het starten van agroforestry? Neem dan contact op met het Agroforestry Netwerk Utrecht. Het netwerk helpt je graag op weg. Er is onafhankelijke hulp om jou verder te informeren en ondersteunen. En je komt in contact met andere agrarisch ondernemers in Utrecht om kennis en ervaring met elkaar te delen.

Meld je aan of neem direct contact op de coördinator van het netwerk: bram@boeren-bos.nl of 06 – 28345010.

Ervaringen met agroforestry

Agroforestry groeit hard. Een van de eerste boeren met agroforestry in de provincie Utrecht zijn Ron en Ramona. Ron van Zandbrink heeft een biologische melkveehouderij in Stoutenburg. Als voorbeeldbedrijf agroforestry staat zijn deur altijd open voor demonstraties. Hou de agenda in de gaten. Ron vertelt over zijn ervaringen in de Agraaf en tijdens de startbijeenkomst van het Agroforestry Netwerk Utrecht:

Uitgeschreven tekst lezen

Ron van Zandbrink, eigenaar van een biologische melkveehouderij in Stoutenburg en Dennis Blom, eigenaar van zorgboerderij Blommendal vertellen over hun ervaring met agroforestry.

Ramona Schalkwijk uit Montfoort heeft als doel om met haar bestaande melkveebedrijf naar een (bio)diverse en natuurinclusieve bedrijfsvoering te gaan. Ze heeft onder andere walnotenbomen, bessenstruiken en voederbomen voor haar koeien aangeplant. Ze organiseert ook regelmatig excursies.

De voederhagen voor de koeien van Ramona Schalkwijk

Begin dit jaar zijn ondere andere agrariërs Annelieke Overgoor en Dennis Blom en tuinder William van de Brink gestart met de aanplant van agroforestry. Ze ontvingen hiervoor subsidie en zijn met hulp van BoerenBos aan de slag gegaan:

Uitgeschreven tekst lezen

Twee melkveehouders en een tuinder in Stoutenburg laten zien waarom zij bomen aanplanten.

Buiten Utrecht vind je de Hanne Hoeve. Deze boerderij in het Brabantse Westerhoven is het eerste professionele agoroforestrybedrijf in Nederland. Jan en Hanne laten zien dat er markt is voor walnoten en dat de bomen bijdragen aan het welzijn van hun koeien en aan de waterhuishouding. Andere pioniers buiten Utrecht zijn: Janmiekeshoeve, Kwaalburgse Hoeve en Collectief Kuinderbos.

Subsidie Agroforestry 

Agrariërs in de provincie Utrecht die hun landbouwbedrijf willen verduurzamen met bomen en struiken, kunnen hier subsidie voor aanvragen. De regeling is bedoeld voor agrariërs die minimaal 1 hectare ruimte hebben voor agroforestry. De subsidie bedraagt maximaal 75 procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 20.000 euro. De nieuwe subsidieronde gaat waarschijnlijk deze zomer van start.

Onderzoek en Factsheets

Agroforestry is de afgelopen jaren steeds meer onderzocht. De Universiteit Wageningen (WUR) heeft hier 14 factsheets van gemaakt. Op de website van het landelijk Agroforestry Netwerk Nederland vind je informatie over onder andere wet- en regelgeving, ontwikkelen van de afzet en aanbod van excursies. Kijk ook eens in hun kennisbank. Wil je weten welke boomsoort geschikt is voor jouw erf? Bekijk dat in deze tool van Agroforestry Vlaanderen.

Meer informatie

Er is nog veel meer informatie beschikbaar over agroforestry. Zoals deze factsheet die is ontwikkeld vanuit het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur.