Ondernemen |

Rust en ruimte in de stal levert financieel voordeel op

Stalrenovatie wordt vaak gezien als noodzakelijk goed om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Maar renoveren biedt ook een kans om de resultaten in de stal en daarbij van de koe te verbeteren. In het project ‘Betere Stal voor Koe en Klimaat’ doen ruim 40 veehouders mee uit Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland mee om dit te onderzoeken.

De veehouders worden gedurende 2 jaar begeleid door middel van individuele coaching in combinatie met praktische kennisoverdracht tijdens studiegroepen en demonstraties. Het doel voor de melkveehouders is dat ze kennis en inzicht krijgen in een integrale aanpak om hun eigen stal te verbeteren ten aanzien van diergezondheid en dierenwelzijn.

Belang van rust en ruimte

“Een juiste stalinrichting is niet alleen goed voor de koe, maar is ook economisch gunstig voor de veehouder”, zegt Eric Pijnappels, projectleider bouw bij DLV Advies. “En dat start bij een optimaal koecomfort.” De projectleider geeft aan de hand van de vier belangrijkste pijlers het belang van ‘Rust en Ruimte’ aan:

  • meer ligtijd door juiste ligboxen;
  • een hogere voeropname genereren;
  • meer bewegingsruimte voor de dieren creëren;
  • minder stress door meer ruimte in de stal.

Financieel voordeel

Eric: “Je zorgt er zo onder andere voor dat de koeien meer liggen, meer herkauwen, een betere doorbloeding van de uier en baarmoeder krijgen en het beenwerk en de klauwen worden ontlast. Ze hebben meer bewegingsvrijheid in de stal en er ontstaat rust bij het voerhek, de voerboxen en melkrobot. Kortom minder incidenten, minder stress én meer ruimte in de stal.” Dat het ook financieel voordeel oplevert, laat Eric zien aan de hand van een voorbeeld. Wanneer een koe 1 uur extra zou liggen, levert dit een productieverhoging op van 1,7 kg meer melk per koe per dag.  Bij een saldo van € 0,25 per kg melk zal dit jaarlijks zo’n € 125 per koe opleveren.

Meer weten?

Wil je meer weten over de deelnemers van de studiegroep en de verschillende proeven? Lees dan dit artikel.

Het project ‘Betere stal voor koe en klimaat’ is voortgekomen uit het Sabe-traject ‘Samen leren’ en is mede mogelijk gemaakt door subsidiegelden vanuit RVO. Wil je meer weten over het Sabe-traject ‘Samen leren’, dan kun je contact opnemen met Anne van Heesbeen, projectleider bij DLV Advies a.vanheesbeen@dlvadvies.nl