Ondernemen |

Regelingen GLB voor Utrechtse agrariërs gaan binnenkort open

Provincie Utrecht opent de komende maanden verschillende regelingen ten behoeve van de ontwikkeling van een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Zo is op 5 juni de regeling Samenwerken aan innovatie geopend en vanaf 3 juli de regeling Demonstratiebedrijven.

Regeling: Samenwerken aan innovatie – opent 5 juni

Sinds 5 juni kun je als agrariër met een innovatief idee in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen. Met deze regeling is subsidie beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling, zodat de drempel om aan je vernieuwende idee te beginnen wordt verlaagd.

Presentatie informatiesessie

Dinsdag 28 mei vond een informatiesessie plaats voor een geïnteresseerde groep. De informatie die daar werd besproken kun je aanvragen via: glb@provincie-utrecht.nl

Of bekijk de informatie op:

Regeling: Demonstratiebedrijven – opent 3 juli

Op 3 juli opent de nieuwe subsidieregeling Demonstratiebedrijven. Provincie Utrecht stelt 0,9 miljoen euro beschikbaar. Je kunt als landbouwer met deze subsidie een demonstratiebedrijf worden. Je demonstraties zijn voor kennisoverdracht aan je collega’s. Zo inspireer je hen om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering en stappen te zetten richting een natuurinclusieve landbouw.

Bezoek de Informatiesessie Demonstratiebedrijven op 26 juni

Op woensdag 26 juni vindt een informatiesessie plaats. Je krijgt voorlichting vanuit de provincie over het hoe en wat van de regeling. Namens RVO krijg je uitleg over de voorwaarden en het aanvragen van de regeling.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Demonstratiebedrijf familie Schalkwijk
Blokland 8 Montfoort

Meld je aan via: glb@provincie-utrecht.nl