Ondernemen |

Meld je aan voor Utrechtse Landbouwtop 10 juli 2024

De agrarische sector is continu in beweging en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. We willen daarom graag, samen met jou, een stip op de horizon zetten. Hoe ziet de landbouw in de provincie Utrecht er in de toekomst uit? Wat is de mogelijke invloed van het hoofdlijnenakkoord?  Hoe gaan wij om met ons voedsel? En wat is de rol van de agrarische sector? Deze en nog veel meer vragen staan centraal tijdens de Landbouwtop op 10 juli.

Tijdens deze top willen we met jou de dialoog aangaan en een doorkijk maken naar de nabije en ook naar de verre toekomst. We horen graag van jou op welke manier we met elkaar kunnen toewerken naar een duurzame toekomst voor de landbouw waarbij we ook stilstaan bij de eventuele gevolgen van het hoofdlijnenakkoord. We staan voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies in relatie tot voedselproductie en consumptie.

Wij geloven dat samenwerking en innovatie de sleutels zijn tot succes. Tijdens deze top willen we de krachten bundelen en gezamenlijk richting geven aan de toekomst van de agrarische sector in Utrecht. De bijeenkomst vindt plaats in Fort Voordorp in Groenekan van 10.00 tot 16.oo uur.

Middagprogramma

Het middagprogramma zit vol met inspirerende activiteiten. Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan kennissessies over de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw, Netwerk Praktijkbedrijven, korte ketens, agrarische collectieven en biologische landbouw. Ook zijn er casesessies over de Plattelandscoaches, subsidies vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP).

Daarnaast organiseren we een plenaire sessie over de Visie Landbouw en Voedsel 2050. Dit concept is nog in ontwikkeling, en we nodigen je uit om actief deel te nemen aan het gesprek hierover.

Aanmelden Landbouwtop

Meld je aan via dit formulier. Mocht je dit al hebben gedaan, dan hoef je dit niet opnieuw te doen.

Wij kijken ernaar uit om jou te verwelkomen. Mede namens gedeputeerde Mirjam Sterk (Transitie Landelijk Gebied, Natuur en Landbouw).