Subsidie voor projecten veenweidegebied

Boeren, burgers en ondernemers kunnen voor projecten in het veenweidegebied subsidie ontvangen vanuit het Veenweidefonds. Het gaat om vernieuwing van beheer van het landschap, verbinding met het landschap en verdienmodellen. Het Veenweidefonds is opgezet door Wij.land.

Je komt in aanmerking voor een aanvraag als:

  • het bijdraagt aan een gezond, biodivers en veerkrachtig westelijk veenweidelandschap;
  • het initiatief een leer- of experimenteercomponent bevat;
  • de gevraagde bijdrage maximaal €30.000 bedraagt.

 

Meer informatie en aanvragen

Ben je benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor subsidie en wil je voorbeelden zien van projecten? Lees meer op de website van Wij.land. Hier kun je ook de subsidie aanvragen.