Flexibel waterpeilbeheer in Utrecht-Oost

Flexibel waterpeilbeheer in Utrecht-Oost

In Utrecht-Oost onderzoeken 3 veehouders de mogelijkheden van flexibel waterpeilbeheer voor hun bedrijfsvoering en het waterschap.

Bij flexibel waterpeilbeheer gaat het om de installatie van boerenstuwtjes op het bedrijf, al dan niet in combinatie met kleinschalige waterpompen en drainage. Door het flexibel peilbeheer voor en na de implementatie goed te monitoren, wordt op perceelniveau zichtbaar of deze innovatieve vorm van waterpeilbeheer effectief is. Bij droge omstandigheden, maar ook bij te natte.

Veehouder Art Wolleswinkel in Renswoude is initiatiefnemer én een van de deelnemers aan het project. Wolleswinkel kampt met enkele percelen waarop de grasgroei ’s zomers door droogte achterblijft of zelfs helemaal stilvalt. Net als bij een collega-veehouder in Woudenberg, die ook meedoet aan het project. Schade door een te hoog grondwaterpeil is doorgaans direct zichtbaar. Droogteschade komt pas aan het licht als het eigenlijk al te laat is. Dit kostte Wolleswinkel onlangs naar schatting tweeduizend kilo droge stof per hectare.

In nauw overleg gaat Wolleswinkel met waterschap Vallei en Veluwe kijken of flexibel waterpeilbeheer een oplossing biedt. ‘Op mijn bedrijf en dat van mijn Woudenbergse collega doen we dat met stuwen. Daarmee kunnen we het oppervlaktewater langer in het gebied houden. Bij een collega-veehouder in Overberg, die last heeft van te natte percelen, passen we innovatieve drainage toe.’

De metingen tijdens het 3 jaar durende project moeten uitwijzen wat de precieze effecten zijn op de grasopbrengsten. ‘En op de waterkwaliteit,’ voegt Wolleswinkel toe. ‘In droge perioden leidt een hogere grondwaterstand immers tot een betere mineralenbenutting. En daarmee tot minder uitspoeling.’

Door de resultaten van het project te delen, kan ook een bredere groep ondernemers de waterhuishouding en waterkwaliteit op bedrijfsniveau verbeteren. Om bij de veranderende klimaatomstandigheden een continuerende bedrijfsvoering te waarborgen.

Project Flexibel waterpeilbeheer in Utrecht-Oost
Uitvoerder LTO Noord, waterschap Vallei en Veluwe
Contactpersoon Johan Kranenburg: jkranenburg@kgadvies.nl of 06 5163 0370

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy