Duurzame Landbouw met Natuur

In het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur gaan we op zoek naar slimme maatregelen op het boerenbedrijf voor een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. Maatregelen die biodiversiteit versterken en tegelijkertijd een rol spelen in het verbeteren van de bedrijfsvoering. Door het ontwikkelen van slimme combinaties tussen landbouw en natuur nemen natuurwaarden toe en krijgt de landbouw een sterker toekomstperspectief. Voor landbouw die de natuur spaart, die zorgt voor natuur maar ook slim gebruik maakt van natuur.

 

Projecten

Er wordt in dit trajectplan gewerkt aan diverse projecten zoals:

Partners

De Land en Tuinbouw Organisatie -Noord (LTO-Noord), Natuurmonumenten, Agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), Utrechts Landschap, Natuur en Milieu Utrecht (NMU) werken samen aan deze projecten. Het is een gezamenlijk zoekproces: van het samenstellen van passende maatregelen op het boerenerf tot een pilot in de groene contour.

Meer informatie

Voor meer informatie over het trajectplan kun je contact opnemen met Edwin Blankevoort:  eblankenvoort@ltonoord.nl

Bijeenkomsten

Tijdens een online bijeenkomst op 9 februari 2022 over kruidenrijk grasland werd verteld over de verschillende bodemtypes in de provincie Utrecht en de kruidenmengsels die bij deze bodems passen. Ook werd verteld welke aanpassingen in je management nodig zijn om succesvol kruidenrijk grasland te kunnen behouden. Wanneer en hoe kunnen de koeien nog naar buiten? Wat is het maai- en bemestingsadvies? En er werd uitgelegd hoe een duurzaam bedrijfsplan je kan helpen hierbij.

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video zie je een online informatiebijeenkomst over kruidenrijk grasland in de provincie Utrecht