Duurzame Verdienmodellen

Het project Duurzame Verdienmodellen is in 2021 gestart met als doel het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Met dit project willen we bestaande kennis over verdienmodellen verspreiden, agrarische ondernemers helpen om verdienmodellen op hun bedrijf te implementeren en obstakels wegnemen die hen hierin belemmeren.

 

Waarom dit project

Bestaande verdienmodellen zijn lastig één op één te kopiëren. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken wat de factoren zijn die bepalen welke bouwstenen bepalend zijn voor een goed verdienmodel. Dit is mede afhankelijk van de streek, bedrijfstypes, ketens of sectoren in Utrecht.

Vragen

Met dit project willen we antwoord vinden op de volgende vragen:

 • Is het mogelijk om beleving, biodiversiteit of waterberging te combineren met landbouw? En waar hangt dat van af?
 • Kunnen gronden in bezit van overheden, Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) en particulieren met goede pachtcontracten beschikbaar komen?
 • Welke kansen en bedreigingen zijn er?
 • Met welke partners kunnen agrarische ondernemers samenwerken?
 • In hoeverre zijn agrarische ondernemers in staat om bij te dragen aan vraagstukken van MKB en (semi)overheid in Utrecht op het gebied van duurzaamheid, klimaat of biodiversiteit?

Pijlers verdienmodel

In het voorbereidingsproject worden een drietal pijlers onder het toekomstige verdienmodel onderzocht:

 1. De kansen binnen de landbouw;
 2. Interesses;
 3. Behoeften vanuit MKB voor samenwerking en economische berekeningen.

Duurzaam verdienmodel in de praktijk

Bekijk hieronder de verhalen van agrariërs die aan de slag zijn gegaan met een duurzaam verdienmodel:

Uitgeschreven tekst lezen

Miranda van Leeuwen vertelt hoe ze samen met haar man Ko hun boerderij verbreedt met onder andere verkoop via de korte keten en educatie

Uitgeschreven tekst lezen

Jan en Conny Graveland vertellen hoe ze zorg en duurzaamheid hebben samengebracht in het verdienmodel van hun boerderij

Uitgeschreven tekst lezen

Henk den Hartog vertelt hoe hij zijn verdienmodel verbreedt met compostering

Uitgeschreven tekst lezen

Joost Heijnis, bestuurder van Gebiedscoöperatie Ons Polderhart in Harmelen, vertelt hoe burgers op zoek zijn naar subsidies uit de markt zodat de boeren in het gebied natuurinclusiever kunnen ondernemen

Onderzoek en samenwerking

 • Wageningen Universiteit gaat voor een aantal casussen in de melkveehouderij concreet in beeld brengen wat de ontwikkeling naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering betekent, zowel voor de ondernemer als voor de economische en duurzaamheidsprestaties;
 • Studenten van HAS Den Bosch doen onderzoek naar de verschillende bouwstenen voor duurzame landbouw met natuur op het boerenbedrijf. Onder andere door het uitzetten van een omvangrijke enquête wordt inzicht verkregen in wat er nu al, voor de buitenwereld wellicht onzichtbaar, gedaan wordt en waar kansen liggen;
 • Met MKB en (semi)-overheden binnen de provincie Utrecht wordt gekeken naar samenwerkingsvormen en financieringsmogelijkheden. Waar sluiten de boerennatuuractiviteiten aan op de MVO-doelstellingen of kan een boerenbedrijf CO2 uitstoot compenseren? Valt hier een match te maken?
 • Er worden workshops en excursies georganiseerd voor geïnteresseerde boeren en MKB-bedrijven in Utrecht over de mogelijkheden van samenwerking.

Kansenkaart verdienmodellen

Uiteindelijk komt alles samen in de kansenkaart verdienmodellen Duurzame landbouw met natuur. Hierin worden de kansen en bedreigingen duidelijk en hebben zowel boeren als MKB en (semi)-overheden in beeld wat de diverse mogelijkheden zijn om met duurzame landbouw met natuur aan de slag te gaan of samenwerkingen te vinden.

Voordelen voor agrarisch ondernemers

Aan het einde van dit  traject is duidelijk welke verdienmodellen mogelijk zijn voor je bedrijf en wat er voor nodig is om deze op je bedrijf toe te passen. Ook de kansen voor samenwerking met MKB-bedrijven zijn meer duidelijk.

Interesse en aanmelden?

Meld je aan als je interesse hebt of wilt deelnemen aan een van bovenstaande activiteiten voor agrarische ondernemers en MKB. Of als je op de hoogte gehouden wilt worden van dit project. Aanmelden kan via dit formulier.

Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur

Het project Duurzame Verdienmodellen is onderdeel van het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. In dit trajectplan gaan we op zoek naar slimme maatregelen op het boerenbedrijf voor een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. Maatregelen die biodiversiteit versterken en tegelijkertijd een rol spelen in het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen: LTO Noord, Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts particulier grondbezit (UPG), Gezamenlijke collectieven Utrecht, Landschap erfgoed Utrecht (LEU), Natuurmonumenten (NM) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling