Agroforestry Netwerk Utrecht

Ben jij een Utrechtse agrariër en heb je interesse in het starten van agroforestry? Sluit je dan aan bij het Agroforestry Netwerk Utrecht. Het netwerk is bedoeld om elkaar te ontmoeten, te leren van de ervaringen van boeren die zijn gestart met agroforestry en contacten te leggen met andere enthousiaste boeren. Maar ook met leden van agrarische natuurverenigingen en andere partijen. In het netwerk delen ervaringsdeskundigen en experts hun kennis en inzichten over agroforestry.

 

Waarde van Agroforestry

Agroforestry biedt zowel ecologisch als economisch voordelen. Bomen leveren een positieve bijdrage aan de waterhuishouding en het bodemleven, geven beschutting voor vee en dragen bij aan de biodiversiteit. En dat komt weer ten goede aan de biologische en economische weerbaarheid van het boerenbedrijf.

Bijeenkomsten

Vanuit het Agroforestry Netwerk Utrecht worden er bijeenkomsten georganiseerd om meer te leren over deze voordelen. En je bezoekt Utrechtse boeren die laten zien hoe zij de financiering, de aanleg en het onderhoud aanpakken.

Bekijk de agenda

Aanmelden

Op de website van BoerenBos kun je je aanmelden voor het netwerk.

Inspiratie

Wil je meer weten over agroforestry en ben je benieuwd naar inspirerende voorbeelden? Bekijk meer op de pagina Agroforestry.

Uitgeschreven tekst lezen

Het Agroforestry Netwerk Utrecht is op 29 februari 2024 officieel van start gegaan. Het netwerk is er om agrariërs te ondersteunen met agroforestry en voedselbossen op het bedrijf.

Contact

Het Utrechtse netwerk is een initiatief van BoerenBos, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en Schevichoven en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht.

Voor vragen over het Agroforestry Netwerk Utrecht kun je contact opnemen met:

Bram Wendel
BoerenBos
bram@boeren-bos.nl