Samenwerken aan nutriëntenkringloop Kromme Rijn

Samenwerken aan nutriëntenkringloop Kromme Rijn

Fruittelers passen kunstmest toe vanwege het gebruiksgemak. Nadeel is dat kunstmest niet duurzaam is en ook niet bijdraagt aan het organische stofgehalte van de bodem. Een viertal agrariërs in de Kromme Rijnstreek kijkt daarom naar mogelijkheden om het overschot aan dierlijke mest in de regio te gebruiken voor het bemesten van de boomgaarden.

Een van de deelnemers aan het project is fruitteler Cornelis Uijttewaal. Eerder nam hij al deel aan een proef met feromoonverwarring als milieuvriendelijk wapen tegen de fruitmot. Ook spuit hij in zijn boomgaard met driftarme venturidoppen. De ondernemende fruitteler ziet daarnaast kansen om dierlijke mest van melkveehouderijen in de Kromme Rijnstreek in te zetten voor de plaatselijke boomgaarden. Het gaat dan om overtollige mest die nu nog naar elders wordt getransporteerd.

Fruittelers kunnen zowel de dikke als de dunne fractie van dierlijke mest van veehouders gebruiken. De herkomst en precieze samenstelling moet dan wel duidelijk zijn. Grond-, blad- en mestmonsters moeten zichtbaar maken wat er nodig is en wat er beschikbaar is. Bij het onderzoek kijken Uijttewaal en zijn 3 collega’s ook naar welke machines geschikt zijn om de dierlijke mest toe te passen in de boomgaard.

Voornaamste doel is vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Eerst wordt de nutriëntenbehoefte van fruittelers ingevuld met overschotten bij melkveehouders. Later is een uitbreiding mogelijk naar een regionale, digitale nutriëntenmarktplaats. Deze verenigt de behoeften van telers en veehouders. Als een fruitteler bijvoorbeeld dierlijke mest nodig heeft die 4 kg N/m3 bevat, weet hij straks dankzij de mineralenmarktplaats bij welke veehouder hij moet zijn. Andere nutriëntenleveranciers, zoals het drinkwaterbedrijf, waterschap en gemeenten, kunnen hierbij aansluiten.

Het 3 jaar durende project wil het fruittelers zo makkelijker maken om te kiezen voor dierlijke mest in plaats van kunstmest. Tegelijkertijd worden dan de nutriënten in het gebied beter benut. Bijkomend voordeel is dat het organische stofgehalte van de bodem toeneemt. Dit heeft dan weer een positief effect op de bewortelbaarheid, het vermogen om nutriënten te leveren, en de waterdoorlatendheid van de bodem.

Project Samenwerken aan nutriëntenkringloop Kromme Rijn
Uitvoerder CLM
Contactpersoon Dirk Keuper: 0345-470729

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy