Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter

Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter

Dit project wil agrariërs in Utrecht-Oost handvatten geven om direct met kringlooplandbouw aan de slag te gaan op hun bedrijf.

Vertrouwde en nieuwe communicatiemiddelen worden ingezet om alle kennis te delen. Ze sluiten aan bij de bedrijfsstijlen die in het werkgebied aanwezig zijn: van veel tot weinig grasland, en van intensief tot extensief.

Via een wervingsfolder en projectwebsite (kringlooplandbouw.nl met speciale landingspagina voor het project) wordt alle beschikbare kennis over kringlooplandbouw opgespoord en ontsloten. Daarnaast worden enkele kringloopcoaches getraind en ingezet bij de kennisverspreiding. Dit zijn boeren die als ambassadeur van het project gaan optreden. Per deelregio zal 1 voorloperbedrijf als demobedrijf worden ingericht.

Er komen demonstratiedagen en trainingen over de precisiekringloop. Een 2-wekelijkse ‘kringloop-column’ speelt in op actuele kringloopmaatregelen in de provincie. Speciaal opgenomen filmpjes gaan in op duurzaam bodembeheer en laten zien hoe agrariërs kringlopen verder kunnen sluiten. Ook komen er ‘company kringloop-events’ en start de jaarlijkse verkiezing van de beste kringloopbodemboer. Behalve de vertrouwde contacten met de voerindustrie worden ook accountants, dierenartsen, loonwerkers en andere erfbetreders bij het project betrokken. Als afsluiting van het project wordt een grote eindmanifestatie georganiseerd.

Zo kan iedereen in Utrecht-Oost op passende wijze praktijkgerichte kennis opdoen over kringlooplandbouw. Uiteindelijke doel is het integraal verbeteren van de waterkwaliteit, de biodiversiteit, het inkomen van alle bodemgebruikers in het gebied, en de bodemkwaliteit. En van het klimaat.

Top 10 maatregelen kringlooplandbouw

Maatregelen om kringlopen op melkveebedrijven verder te sluiten zijn erg gebiedsspecifiek. Per gebied in Utrecht-oost is daarom een overzicht gemaakt van de 10 meest kansrijke maatregelen. Ze zijn per gebied gerangschikt. U vindt ze via Top 10 maatregelen kringlooplandbouw.

Webinar 'De integrale stikstofaanpak van de kringloopboer'

Als je minder stikstof wilt uitstoten, is in sommige gevallen een aanpassing in de stal niet nodig. Een aanpassing in het management is vaak een beter alternatief. Dit blijkt uit een aantal doorrekeningen die op vrijdag 11 juni zijn gepresenteerd tijdens de webinar ‘De integrale stikstofaanpak van de kringloopboer’. Je kunt de webinar terugkijken:

 

Melkveehouder laat kringlooplandbouw zien met ‘De Boerenposter’

Er zijn verschillende routes naar kringlooplandbouw en deze route is voor iedere boer anders. Ron van Burgsteden van melkveehouderij Laapeers uit Leusden laat zien wat hij doet om kringlooplandbouw binnen zijn bedrijf vorm te geven. Dit doet hij aan de hand van ‘De Boerenposter’.

 

Video-demonstraties

Binnen het project zijn we gestart met een serie video-demonstraties. Deel 1 gaat over het voeren van vers gras op melkveebedrijf Overvest in Doorn. Overvest realiseert een zeer laag krachtvoerverbruik en een optimale eiwitbenutting door het meten van ureum en dit tijdig bij te sturen.Verder wordt uitleg gegeven over de mestkeuken die op het bedrijf is gecreëerd om de bodem optimaal te voeden. Klik op het plaatje om de video te bekijken: 

Toediening van drijfmest en kunstmest voor de tweede snede

Het was een droog voorjaar vanaf half maart tot in mei na de eerste snede. Dat was voor Marco van der Wind in Woudenberg de reden om voor de tweede snede zijn land te bemesten met veel watertoevoeging bij de drijfmesttoediening. En om de kunstmest net daar voor toe te dienen in vloeibare vorm met een spaakwielbemesting. Met als doel dat zowel de dierlijke- als kunstmest in vloeibare vorm direct in de bodem een betere benutting heeft van de toegediende mineralen. Water is belangrijk voor een betere inspoeling van de drijfmest in de bodem en voor minder ammoniakemissie. Het bodemleven heeft ook water nodig om actief te zijn en nutriënten beschikbaar te kunnen maken.

In dit filmpje is te zien hoe de bemesting op zaterdag 16 mei 2020 plaatsvond. Klik op het plaatje en bekijk het filmpje:

We gaan later na wat de effecten van deze aanpak zijn op de hoeveelheid en kwaliteit van de grasopbrengsten.

Demonstratiemiddag: ‘(on) kruiden vergaan niet’

Op 3 juni 2020 is er een demonstatiebijeenkomst geweest op een kruidenrijkperceel bij het bedrijf van Henri Kuijer in Hoogland. Tijdens deze bijeenkomst werd uitgelegd dat het graskruidenmengsel Nutriherb, dat in 2019 is ingezaaid, goed verteerbaar blijkt te zijn. Vanuit de deelnemers kwamen veel vragen over droogte en de functie van zacht-bladig rietzwenk. Het blijkt dat juist in droge periodes zachtbladig rietzwenk veel minder gevoelig is voor droogte dan Engels raaigras, waardoor een goede opbrengst te realiseren is. Lees meer over de demonstratiebijeenkomst.

 

 

 

 

Kringlooplandbouw in de praktijk

Boerenverstand organiseert regelmatig demo's waarop u kringlooplandbouw in de praktijk kunt zien. Over de bijeenkomst van 19 september 2019 is een leuk filmpje gemaakt. Klik op het plaatje en u start het filmpje.

Evert Jan van Roekel is de kringloopboer van het jaar

Op 19 december 2019 is Evert Jan van Roekel uit Rhenen verkozen tot kringloopboer van het jaar. Lees voor meer informatie: Evert Jan van Roekel is de beste kringloopboer van Utrecht-Oost.

10 februari 2020: demonstratiemiddag Duurzame melkproductie & agrarisch natuurbeheer

Binnen de melkveehouderij komt steeds meer aandacht voor natuurbeheer. De melkafnemer verwacht inspanningen voor biodiversiteit en natuurbeheer, GLB-premies worden verder gedifferentieerd en ook de maatschappij heeft verwachtingen op dit gebied. Kortom het is belangrijk om u hier als melkveehouder op voor te bereiden en de mogelijkheden in kaart te brengen. Wat zijn kansen en hoe combineer je agrarisch natuurbeheer met een hoogst efficiënte bedrijfsvoering? Daarover meer in de demonstratiemiddag Duurzame melkproductie & agrarisch natuurbeheer. U bent van harte welkom.

Kringloopcolumns

Kringlooplandbouw is hot! Het is niet alleen kabinetsbeleid geworden, melkfabrieken sturen ook steeds meer op kringloop- en klimaatprestaties. Weten waar u staat is A, maar hoe gaat u naar B: beter? In Utrecht-Oost werken Boerenverstand, K&G advies het KennisCentrum voor Groene Groei samen om U zoveel mogelijk praktische handvatten te bieden. U vindt alle kringloopcolumns hieronder:

Project Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter
Uitvoerder Boerenverstand BV i.s.m. waterschappen, collectief Utrecht-Oost en collectief Eemland
Contactpersoon Frank Verhoeven


 

Bijlagen:

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy