Project ‘Bestuivingsmix Fruitteelt voor klimaatadaptatie’

Project ‘Bestuivingsmix Fruitteelt voor klimaatadaptatie’

De fruitteelt is gebaat bij een goede bestuiving. Om het risico te spreiden is een mix van verschillende soorten bestuivende insecten gewenst. Zeker als onder koude omstandigheden de bijen niet vliegen zijn andere insecten onontbeerlijk. Wilde bijen vliegen al bij 8°C en zijn niet selectief. Door de klimaatverandering is de kans op grillig weer tijdens de bloei van het fruit groter. Met dit project gaan fruittelers in Utrecht aan de slag met de inzet van wilde bijen en andere bestuivers.

 

Delphy en het Louis Bolk Instituut coördineren en begeleiden de activiteiten op de bedrijven.

In het project zitten zes fruitteeltbedrijven, vijf daarvan werken al jaren volgens de regels van Milieukeur/On the way to PlanetProof, één fruitteler is biologisch. Allen hebben ze gemeen dat ze toe willen werken naar een mix van verschillende soorten bestuivende insecten. Op elk van de zes deelnemende bedrijven kijken Delphy/Louis Bolk Instituut samen met de ondernemer welke maatregelen mogelijk zijn om het bedrijf aantrekkelijker te maken voor wilde bijen en andere bestuivende insecten. Hierbij gebruiken zij de BIJenBLOEM. Deze bloem heeft zeven assen, die elk een aspect van het bedrijf en de omgeving weergeven. De telers beoordelen aan de hand van deze zeven aspecten de aantrekkelijkheid van hun bedrijf voor bestuivende insecten. Daarbij kijken ze ook naar de directe omgeving van het bedrijf, en de mogelijkheden die daar liggen. Op basis van deze analyse maken zij hun bedrijf geschikter te maken voor bestuivende insecten. In het project wordt zowel gekeken naar metselbijen als zandbijen.

Delphy en Louis Bolk Instituut brengen hun kennis in over de op het bedrijf aanwezige insecten. Het eerste jaar van het project is het belangrijk om te zien wat al aanwezig is, en worden specifieke maatregelen genomen. In het tweede en derde jaar wordt de effectiviteit van de maatregelen beoordeeld.

Nieuws over dit project

6 november 2018 Startbijeenkomst Bestuivingsmix Fruitteelt

Gepubliceerd op