Stimuleren bestuivingsmix voor klimaatadaptatie

Stimuleren bestuivingsmix voor klimaatadaptatie

Hoe optimaliseer je de biodiversiteit aan bestuivers in de boomgaard? Dit project kijkt naar geschikte maatregelen.

Appel- en perenbomen bloeien eerder door zachtere winters. Veel bedrijven zijn momenteel afhankelijk van één enkele bestuiver, de honingbij, die niet vliegt onder koude omstandigheden. Dit kan leiden tot minder bestuiving en de vruchtzetting en vruchtkwaliteit in gevaar brengen. Door naast de honingbijen ook wilde bijensoorten en andere bestuivers in te zetten, is klimaatverandering mogelijk beter op te vangen.

Wilde bijen vliegen al bij 8°C en zijn niet selectief. Ze dragen nu nog nauwelijks bij aan de bestuiving in de boomgaard. Mogelijk komt dit doordat de boomgaarden en de naaste omgeving geen nestgelegenheid bieden voor wilde bijen, en dus ook niet hun gehele levenscyclus ondersteunen. Dit project kijkt naar welke maatregelen bijdragen aan een betere en meer zekere bestuiving, door in de boomgaard toe te werken naar een bestuivingsmix van honingbijen, metselbijen en zandbijen.

Voor het ondersteunen van honingbijen is al een bruikbare tool ontwikkeld: Bij en Bloem. Deze tool kijkt op bedrijfsniveau wat ontbreekt of beter moet voor een goed leefgebied van de honingbij. Op basis van de tool is het sterdiagram ‘bestuivers’ ontwikkeld, speciaal voor gedomesticeerde én wilde bestuivers. Met het sterdiagram bij de hand wordt op 6 innovatiebedrijven vastgesteld waar maatregelen mogelijk en nodig zijn om wilde bestuivers in de boomgaard te ondersteunen.

De 7 onderdelen van het sterdiagram zijn:

  • diversiteit boomsoorten, rassen en ondergroei
  • andere bloeiende elementen
  • ruimtelijke inrichting en beheer
  • nestgelegenheid en overwinterhabitat natuurlijke bestuivers
  • water- en milieukwaliteit
  • maatschappelijke verbinding
  • brongebieden en landschappelijke context

Al deze aspecten worden op maat vertaald naar innovatieve maatregelen voor de 6 fruitteeltbedrijven. Op de bedrijven worden ook 2 experimenten uitgevoerd om de aanwezigheid van natuurlijke bestuivers te verbreden. En om de impact van nieuwe soorten bestuivers op het bedrijf te kwantificeren en monitoren.

Alle opgedane kennis komt beschikbaar voor een brede groep Utrechtse fruittelers. Onder meer via open dagen, groepsbijeenkomsten bij de experimenten, een brochure met praktijkervaringen en onderzoeksresultaten, vakbladartikelen, en berichtgeving op relevante websites.

Project Stimuleren bestuivingsmix voor klimaatadaptatie
Uitvoerder Delphy en Louis Bolk Instituut

Nieuws over dit project

6 november 2018 Startbijeenkomst Bestuivingsmix Fruitteelt

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy