Project Energieneutrale Melkveehouderij: Efficiënt op weg…

Project Energieneutrale Melkveehouderij: Efficiënt op weg…

Energiebesparing is winst; voor de eigen portemonnee en voor het milieu. Dat is de insteek waarmee het project ‘Efficiënt op weg…’ haar bijdrage levert aan het traject richting een energie neutrale melkveehouderij.

Wat?
In de praktijk blijkt dat nog veel mogelijkheden voor besparing onbenut blijven. Op veel bedrijven ligt het energieverbruik ruim boven de 50 KWh per 1.000 kg melk, terwijl dit bij optimale inrichting wel kan worden teruggebracht tot 20 KWh. Het project wil melkveehouders en erfbetreders inspireren en uitdagen voor energiebesparing door middel van workshops, studiebijeenkomsten, energiechallenges en energiemarkten in de periode 2017-2020. We doen dat in nauwe samenwerking met de provincie, Programmabureau Utrecht-West, Gebiedscoöperatie O-gen en Projecten LTO Noord.

Meedoen?
We sluiten in dit project graag zoveel mogelijk aan bij vragen die in de praktijk leven. Hebt u een vraag die wij in een workshop kunnen beantwoorden, of hebt u belangstelling voor een inleiding voor een groep veehouders, een VVB, een LTO-afdeling of anders, neem dan contact met ons op. U kunt ook uw gegevens aan ons doorgeven als u op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

Door wie?
Het project is opgezet door 5 adviesbureaus die nauw samenwerken:

  • CLM Onderzoek en Advies
  • K&G Advies
  • Agrarisch handels- en adviesbureau Wijsman
  • Van Wijk Bedrijfsadvies
  • Van der Vaart Bedrijfsadvies en dienstverlening

Opdrachtgevers voor het project zijn:

  • Provincie Utrecht
  • Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Contact?
Als u een idee hebt of meer wilt weten, dan kunt u contact opnemen met een van bovengenoemde adviesbureaus. Voor algemene informatie kunt u bellen of mailen met CLM: evanwell@clm.nl of 0345-470756.

Gepubliceerd op