Water & Bodem |

Snelle lente rogge: groenbemester of oogstproduct?

Is er meer opbrengst door snelle lente rogge onder te werken als groenbemester voor de maïsteelt? Of is er juist meer opbrengst als het gewas wordt beschouwd als een oogstproduct? Op die vraag wil het project Verdienen met Duurzame veehouderij antwoord geven.

Meer eiwit van eigen land verlaagt de noodzaak van krachtvoer zoals soja. Vanuit deze gedachte werd najaar 2021 snelle lente rogge ingezaaid. De rogge werd deels geoogst en deels ondergewerkt als vanggewas voor de maïs. Om de oogstopbrengst te kunnen vergelijken, werd er ook Italiaans raaigras ingezaaid. Het bleek dat de snelle lente rogge duidelijk meer eiwit levert. De voederwaarde (VEM) lag wel lager dan die van Italiaans raai. Uit het vervolg van de proef zal blijken in hoeverre de oogst van de vanggewassen invloed heeft op de hoofdteelt van maïs.

Opbrengstgegevens

Snelle lente rogge:

  • opbrengst 20.600kg/ha
  • droge stofpercentage 22,8%, netto opbrengst van 4700kg ds/ha
  • ruw eiwit 14,2%, wat uitkomt op 667kg eiwit per hectare

Italiaans raaigras:

  • opbrengst 7.870kg/ha
  • droge stofpercentage 37,7%, netto opbrengst van 2970kg ds/ha
  • ruw eiwit 10,3%, wat uitkomt op 306kg eiwit per hectare

Onderwerken met biofrees

Tijdens de velddemonstratie werd de groenbemester met een klepelmaaier verkleind en vervolgens ondergewerkt met een biofrees. De biofrees pakt alleen de toplaag (groenbemester en wortels) en mengt de groenbemester in voor een optimale afbraak. Bekijk de video:

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video wordt een velddemonstratie gegeven van het onderwerken van snelle lente rogge

Meer informatie

Neem contact op met Paul Blokker, projectaccountmanager DLV Advies, p.blokker@dlvadvies.nl voor meer informatie.

Het project Verdienen met duurzame veehouderij Utrecht is mede mogelijk door subsidie van de provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling