Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties piekbelasting (Lbv-plus)

Heb je een landbouwbedrijf met varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren? En denk je erover om te stoppen met één of meer locaties? Dan kun je subsidie aanvragen via de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus).

De Lbv-plus is voor landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren die vallen onder de aanpak piekbelasting. U heeft mogelijk recht op subsidie als de stikstofneerslag (stikstofvracht) van uw veehouderijlocatie op een overbelast Natura 2000-gebied 2500 mol of hoger is. Dit is de drempelwaarde voor de aanpak piekbelasting en de Lbv-plus.

Doel Lbv-plus

De Lbv-plus valt onder de aanpak piekbelasting. Het doel hiervan is de stikstofneerslag op kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden snel naar beneden te brengen. Zo kan de natuur weer herstellen. De aanpak richt zich op ongeveer 3000 bedrijven die zorgen voor de meeste stikstofneerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden. Dit zijn landbouwbedrijven en industriële bedrijven. Meer over de regelingen uit de aanpak piekbelasting lees je op de website Als agrarisch ondernemer minder stikstof uitstoten.

Budget

Voor de Lbv-plus is € 975 miljoen beschikbaar.

Meer informatie en aanvragen

Bekijk de website van RVO voor meer uitleg over de vergoedingen en het aanvragen van de subsidie. Of meld je aan voor het RVO vragenuur.

Lbv of Lbv-plus?

Valt jouw bedrijf niet onder de aanpak piekbelasting, maar wil je wel stoppen met jouw veehouderijlocatie? Bekijk dan de subsidieregeling Lbv. Wil je weten of jouw bedrijf onder deze aanpak valt? Je berekent dit met de AERIUS Check.

Provinciale subsidie bedrijfsverplaatsing of beëindiging

Eind mei is de provinciale regeling voor verplaatsingen van veehouderijbedrijven binnen twee kilometer afstand van een Natura 2000-gebied in de provincie Utrecht opengesteld. Op een later moment kun je ook gebruik maken van deze regeling als je je bedrijf wilt beëindigen.

Er bestaat ook een andere provinciale subsidie voor bedrijfsverplaatsing. Deze geldt voor landbouwbedrijven in de provincie Utrecht binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is de bedoeling dat deze beide regelingen binnen afzienbare tijd samengevoegd worden.