GESLOTEN: Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)

Heb jij een landbouwbedrijf met varkens, melkvee, kippen of kalkoenen? En denk je erover om te stoppen met één of meer locaties? Dan kun je vanaf 3 juli subsidie aanvragen via de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv).

De Lbv is voor landbouwbedrijven met dieren waarvoor je productierechten nodig hebt. Je kunt deze subsidie aanvragen als de stikstofneerslag (stikstofvracht) van jouw veehouderijlocatie op minimaal één overbelast Natura 2000-gebied op of boven een bepaalde waarde uitkomt. Die waarde noemen we de drempelwaarde.

Budget

Voor de Lbv is € 500 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld over 3 sectoren:

  • varkenshouderij: € 115 miljoen
  • pluimveehouderij: € 115 miljoen
  • melkveehouderij: € 270 miljoen

Meer informatie en aanvragen

Bekijk de website van RVO voor meer uitleg over de vergoedingen en het aanvragen van de subsidie. Of meld je aan voor het RVO vragenuur.

Lbv of Lbv-plus?

Valt jouw bedrijf onder de aanpak piekbelasting? Bekijk dan de subsidieregeling Lbv-plus. Of bekijk de website Als agrarisch ondernemer minder stikstof uitstoten. Wil je weten of jouw bedrijf onder deze aanpak valt? Dit bereken je met de AERIUS Check.

Provinciale subsidie bedrijfsverplaatsing of beëindiging

Eind mei is de provinciale regeling voor verplaatsingen van veehouderijbedrijven binnen twee kilometer afstand van een Natura 2000-gebied in de provincie Utrecht opengesteld. Op een later moment kun je ook gebruik maken van deze regeling als je je bedrijf wilt beëindigen.

Er bestaat ook een andere provinciale subsidie voor bedrijfsverplaatsing. Deze geldt voor landbouwbedrijven in de provincie Utrecht binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is de bedoeling dat deze beide regelingen binnen afzienbare tijd samengevoegd worden.