Water & Bodem |

Meld je aan voor gratis online cursus over groenbemesters

Akkerbouwers en melkveehouders kunnen zich aanmelden voor een gratis online cursus over groenbemesters. In de online kennissessies worden de belangrijkste redenen om een groenbemester te telen behandeld. Daarnaast wordt uitgelegd hoe boeren tot een keuze voor een groenbemester kunnen komen.

Op hoofdlijnen komen de soorten groenbemesters, hun eigenschappen en de voor- en nadelen aan bod. De twee online sessies duren ieder ongeveer een half uur. Naast uitleg krijg je filmpjes, vragen en stellingen en meer informatie over groenbemesters.

Deze online cursus over groenbemesters is ontwikkeld door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) en is te vinden op het leerplatform ‘leren voor ons allemaal’. Na het invullen van een aanvraagformulier, krijgen deelnemers per mail de gratis toegangscode toe gestuurd. Na het invullen van deze toegangscode kun je aan de slag.

Bodemgezondheid

Groenbemesters spelen een belangrijke rol bij het behouden en verbeteren van bodemgezondheid, aldus DAW. “Ze kunnen aaltjes beheersen, helpen bij het voorkomen van erosie, verbeteren de bodemstructuur en bevorderen de biologische activiteit. Door voedingsstoffen uit de bodem vast te leggen, voorkomen groenbemesters dat voedingsstoffen uitspoelen en verloren gaan.”

Lees meer in een artikel van Agraaf.