Innoveren zit bij ons in de familie

Jaco de Groot en zijn vrouw Liesbeth hebben twee jaar terug de boerderij van zijn ouders overgenomen. Het innoveren zit in de familie. Ze zien altijd veel kansen. Ze hebben 290 melkkoeien, ruim 100 stuks jongvee en 250 hectare land.

Op het erf van Jaco de Groot in Kamerik valt de bedrijvigheid in de vroege ochtend meteen op. De grote bedrijvigheid op het erf wordt duidelijk als Jaco alle activiteiten beschrijft: “Sinds ik in de maatschap ben, hebben we het melkveebedrijf stap voor stap uitgebreid tot de huidige omvang en zijn we biologisch geworden.

Flink gaan verbreden

Mijn familie deed al aan agrarisch natuurbeheer, dat zijn we blijven doen. We hebben het achterhuis verbouwd tot appartementen en de hooiberg is getransformeerd tot peuterspeelzaal en zorgboerderij, die we aan twee ondernemers verhuren. Daarnaast hebben we twee trekkershutten, een paardenpension en een boerderijwinkel. Daar verkopen we onze eigen producten zoals kaas, eieren, sap en vlees. We zijn dus flink gaan verbreden.” 

“We zijn voor veel mensen een tweede thuis”

Jaco praat met veel passie over hun boerderijwinkel. “Liesbeth en ik vinden de winkel heel interessant omdat je zo contact hebt met de omgeving. Dat contact zoeken we ook zelf op. Tweede paasdag gingen de koeien naar buiten, dat hadden we op Facebook gezet. Er kwamen maar liefst 800 mensen op af. Doordeweeks hebben we ook veel mensen op het erf rondlopen. Dat zijn vrijwilligers en veel jongeren voor hun dagbesteding. Ze genieten hier volop met het doen van allerlei klusjes. Dan besef je dat je met je boerderij ook wat voor anderen kan betekenen. Op een gewone dag zie je hier 50 man genieten. We zijn voor veel mensen een tweede thuis. Daar doe je het allemaal voor.”

Ieder onderdeel moet rendabel zijn

Vaak wordt gedacht dat Jaco veel neventakken heeft omdat de koeien geld kosten. “We verbreden om het risico te spreiden, maar ieder onderdeel moet rendabel zijn. Vandaar ook de flinke groei van ons melkveebedrijf. Een groot voordeel van deze omvang is dat we medewerkers in dienst hebben en flexibel zijn. Dat past veel beter bij deze tijd. Ik ben kampioen polsstokverspringen. Dus ik wil ook tijd hebben voor mijn hobby en eens op vakantie gaan.”

“Ik wil ook wel eens op vakantie”

Jaco in actie als polsstokhoogspringer

Innoveren is mogelijk door schaalgrootte. De omvang heeft nog een groot voordeel volgens Jaco. “Als je schaalgrootte hebt, kun je innovaties echt uitvoeren. We hebben de shovel bijvoorbeeld omgebouwd naar elektrische aandrijving. Dat zijn enorme investeringen. In de bemesting hebben we ook fors geïnvesteerd. We bemesten nu met een sleepslangsysteem met veel water. Het is het beste systeem omdat het bodemvriendelijk is en een lage bodemdruk heeft. Die keuzes kunnen we nu maken.”

De sport van het innoveren

Als kampioen polsstokverspringen is Jaco een sportieve man. Op de vraag of innoveren ook een beetje sport is, antwoord Jaco bevestigend: “We hebben de laatste jaren zoveel mogelijk geëlektrificeerd. Onze melk koelen we met water dat we in een bron in de grond pompen. De bron wordt daardoor warm en met die warmte uit de grond verwarmen we het huis, de zorgboerderij en de winkel. Onze melk zorgt voor de verwarming. Hoe mooi is dat.

En we hebben nog meer plannen. We gaan de winkel uitbreiden, notenbomen planten en een voedselbosje en onderwaterdrainage aanleggen, dit zal de komende jaren worden uitgevoerd. Ik heb de Nuffield opleiding gedaan. Die heeft mij erg geïnspireerd bij het maken van de plannen en ruim te denken. Het is belangrijk dat als je een plan hebt dat je er ook voor gaat en het niet half doet. Je ziet dat we iedere tak goed aanpakken.”

Benieuwd waar jouw kansen liggen?

Wil je ook verbreden of aan de slag met innovaties op je bedrijf? Een onafhankelijke Plattelandscoach kan met je meedenken over een stappenplan.

Lees meer over Plattelandscoaches