Ondernemen |

Een Plattelandscoach is er voor vrijwel elk onderwerp

In de provincie Utrecht kunnen agrariërs en erfeigenaren gebruik maken van een onafhankelijke Plattelandscoach. Je kunt voor vrijwel alle vragen over je bedrijfsvoering terecht bij de coach. Hij of zij begeleidt je door de juiste vragen te stellen, is je sparring partner en houdt je als dat nodig is een spiegel voor. Jouw vraag is het startpunt.

Met het team van onafhankelijke Plattelandscoaches en specialisten kun je vragen en situaties bespreken over de volle breedte van je bedrijfsvoering. Dus zowel de zakelijke als de menselijke kant van het agrarische ondernemerschap.

Zo kun je terecht voor:

Inzet van specialisten

Een Plattelandscoach signaleert en coördineert als dat nodig is ook de inzet van eventuele specialisten. Dat zijn betrouwbare partijen met een bewezen staat van dienst op het gebied van:

  • energieopwekking
  • asbestsanering
  • korte keten en marketing
  • ruimtelijke ordening en milieu
  • overige wet- en regelgeving
  • natuurbeheer, natuurinclusief en/of agroforestry
  • GLB 2023 – 2027
  • (technische) innovatie
  • fiscale en bedrijfskundige onderwerpen
  • multifunctionele landbouw

Met deze aanpak helpen de Plattelandscoaches jou en je bedrijf verder. Meld je aan via de website of bel: 030 – 237 07 00.