Ondernemen |

Aanmeldperiode nieuwe GLB verschuift naar 1 maart 2023

Wil je subsidies aanvragen uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Een aantal voorwaarden verandert. Zo verschuift de aanmelddatum voor de basispremie, eco-regeling en andere regelingen naar 1 maart 2023.

Vorige week maakte de minister van Landbouw bekend dat er een informeel akkoord is over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Een definitief akkoord volgt later dit jaar. Omdat de timing hiervan aan de late kant is, is ook de planning aangepast.

Aanmelden vanaf 1 maart 2023

Je hoeft je niet in december of januari al aan te melden voor een aantal GLB-regelingen, zoals de basisbetaling en de eco-regeling. Je kunt dit doen vanaf 1 maart tot en met 15 mei via de Gecombineerde opgave. Dit geldt alleen voor 2023.

Simulatietool vanaf februari 2023

De Simulatietool blijft in ontwikkeling, het is de bedoeling dat er in februari 2023 een simulatietool klaar is waar alles in zit, maar ook dit jaar worden nog nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Later volgt hier meer informatie over.

Meer weten over het nieuwe GLB?

In de Kamerbrief van 3 oktober 2022 lees je meer over de veranderingen in het nieuwe GLB.