Informatieavond Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 7 juli 2022

Vanaf 2023 komen nieuwe subsidiemogelijkheden beschikbaar vanuit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Je bent van harte welkom op een informatieavond op 7 juli. Op basis van voorbeelden neemt de provincie Utrecht je mee in het nieuwe GLB.

Het nieuwe GLB biedt kansen en mogelijkheden voor boeren om bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouw, de natuur en het milieu. Innovatie, samenwerken (ook gebiedsgericht) en kennisdeling gericht op het verduurzamen van de landbouw, krijgen meer aandacht. Nog niet op alles is antwoord te geven. Met het oog op jouw plannen voor het volgend groeiseizoen, verstrekken we zoveel mogelijk informatie over de komende periode.

Je bent van harte welkom op een informatieavond op 7 juli. Op basis van voorbeelden nemen wij je mee in het nieuwe GLB.

Op het programma:

  • Uitgangspunten nieuwe GLB
  • Basispremie en de nieuwe Ecoregeling (vergoedingen voor het leveren van maatschappelijke diensten)
  • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
  • Innovatie, investeringen en kennisdeling
  • Lokale plattelandsontwikkeling

Stel jouw vragen!

De precieze subsidiemogelijkheden zijn nog niet bekend. Wij delen graag met jou onze voorbereidingen en welke richting dat geeft voor de subsidieregelingen vanaf 2023. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende tijd om vragen te stellen aan het programmateam van het GLB in Utrecht.

Meer informatie

Bekijk alvast de samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) en een korte uitleg over het nieuwe GLB.

Graag tot ziens op 7 juli!

Programmateam GLB provincie Utrecht
Jan Rutten
06 – 25 76 22 61
jan.rutten@provincie-utrecht.nl