Informatiemarkt landelijk gebied voor agrariërs Vijfheerenlanden 25 september 2023

Ben jij agrariër in Vijfheerenlanden en heb je vragen over de plannen van de provincie Utrecht of wil je inspiratie voor een toekomstbestendig landelijk gebied? Je bent van harte welkom op de informatiemarkt op maandag 25 september in Huis Het Bosch in Lexmond. Op deze informatiemarkt kun je terecht met jouw vragen en laten gemeente Vijfheerenlanden en de provincie Utrecht inspirerende voorbeelden zien van initiatieven in de regio.

Zoals je waarschijnlijk wel hebt gehoord of gelezen staan we voor grote uitdagingen met betrekking tot het klimaat, het water en de natuur. Dat geldt ook voor het landelijk gebied in de gemeente Vijfheerenlanden. Provincie Utrecht wil een landelijk gebied dat toekomstbestendig is met perspectief voor iedereen die er woont, werkt en recreëert.

Programma landelijk gebied

De provincie Utrecht heeft een programma voor het landelijk gebied opgesteld. Dat beschrijft wat er voor een gezonde leefomgeving moet gebeuren. Dat gaat over een gezond watersysteem, meer biodiversiteit, minder broeikasgasuitstoot en perspectief voor de landbouw. Daarvoor willen graag met iedereen in Vijfheerenlanden aan de slag. En gelukkig hoeven we niet vanaf nul te beginnen. In de gemeente en op andere plekken in de regio lopen al verschillende initiatieven. En er is al veel mogelijk om binnen je eigen omgeving een verschil te maken.

Wil je meer weten en inspiratie opdoen?

Kom dan naar de informatiemarkt op maandag 25 september. We delen graag inspirerende voorbeelden: er zijn marktkramen met voorbeelden van lopende initiatieven, er is een filmzaal met films over onder andere Zouweboezem en landbouwprojecten en er zijn lezingen over onder meer de landbouwvisie van de gemeente en het programma van de provincie. De inloop is vrij. Kom wanneer je wilt, meteen na het werk of later op de avond. We zijn er van 17.00 uur tot circa 22.00 uur.

Aanmelden

Meld je aan of vraag meer informatie via landelijkgebied@provincie-utrecht.nl