LaMi bijeenkomst erfbetreders 1 december 2022

Hoe zie jij als erfbetreder de toekomst van de landbouw voor je en welke bijdrage kan jij hier aan leveren? Dat horen we graag van jou! Daarom nodigen we je van harte uit op 1 december 2022 in het provinciehuis van Utrecht. 

We werken in Utrecht aan de transitie van de sector en daar hebben we jou bij nodig. Alleen samen met alle betrokkenen kunnen we veranderingen realiseren. Dus laat je als erfbetreder horen en denk en praat mee.

Wat gaan we doen?

Tijdens deze (na)middag zullen sprekers uit diverse sectoren je meenemen in hun visie op de rol van de erfbetreder en brengen we je op de hoogte van de actuele stand van zaken over de Gebiedsgerichte Aanpak in het landelijk gebied (GGA). Maar belangrijker nog: we maken tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van de sector. Welke rol wil jij daar zelf in spelen? En na de bijeenkomst is er uiteraard ruimte om elkaar te spreken, natuurlijk met een gezellig warm buffet.

Programma

 • 15:00 Inloop
 • 15:30 Opening door dagvoorzitter
  Martine Kruider, ook boerin
 • De wereld in transitie en de
  impact op de sector;
  Harry te Riele, transitiedeskundige
 • Erfbetreders in een veranderend
  landelijk gebied;
  Dik Veefkind, Plattelandscoach
  en trainer
 • Actualiteit gebiedsgerichte
  aanpak landelijk gebied;
  Joos de Bakker, provincie Utrecht
 • 16:45 Pauze
 • 17:05 Pitches panel en discussie
  met de zaal
 • De Heus voeders
 • Rundveedierenarts Erwin de Heer
 • Rabobank
 • Westfort vleesproducten
 • FrieslandCampina
 • Melkveebedrijf Zouwe
  Zuivel
 • Boerderij de Elihoeve
 • 18:20 Afsluiting
  Door gedeputeerde Mirjam Sterk
 • 18:30 Warm buffet

Aanmelden

Meld je in verband met de catering uiterlijk 18 november aan bij: roelof.wijma@provincie-utrecht.nl

Organisatie

De organisatie van deze bijeenkomst wordt gedaan in samenwerking met Agrivaknet en Rabobank.