Webinar nieuwe GLB 24 november 2022

Deze maand staan er twee webinars op het programma die je informeren over het nieuwe GLB. De webinar op 24 november gaat dieper in op de eco-regeling.

Hoe werkt het, en kun je de eco-regeling nu nog implementeren in je bedrijf? En hoe verhouden de eco-regeling en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zich tot elkaar. Is er overlap? En welke combinaties zijn er mogelijk? Over de link tussen de eco-regeling en het ANLb word je bijgepraat in deze webinar.