Bijeenkomst Bloeiende Boerensloot 14 september 2022

Het waterschap HDSR nodigt agrariërs uit voor de bijeenkomst Bloeiende Boerensloot op woensdagavond 14 september in Groenekan over het ecologisch sloot beheer. Het doel is om van elkaar te leren rondom beheer en onderhoud van de bloeiende boerensloot en de schouw.

 

Programma

  • 18.45 uur: Inloop met eten en drinken bij de familie Westeneng in Groenekan
  • 19.15 uur: Welkom door Bert de Groot (bestuur HDSR)
  • 19.30 uur: Velddemonstratie ecologisch slootschonen en schouwen door Wim Westeneng (agrariër),  Michel Langerak (schouwmeester), loonwerker (I. Baelde) , Maarten Hoetmer (praktijkecoloog bij het waterschap)
  • 20.15 uur: koffie/ thee met terugkoppeling monitoring levendige boerensloot 2014-2021 door Danneke Verhagen (ecoloog bij het waterschap)
  • 20.30 uur: Tips en tops en toekomst beheerpakketten ANLb  door Dirk Jan Bleijerveld (Agrarisch Collectief Utrecht Oost)
  • 20.45: Afsluiting