Bijeenkomst mest scheiden aan de bron 8 maart 2023

Ben jij melkveehouder en benieuwd naar de mogelijkheden en kansen voor mest scheiden? Kom dan op 8 maart naar een bijeenkomst op het bedrijf van de familie Melissen in Hoogland. Tijdens deze bijeenkomst worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van stalsystemen en scheiden aan de bron toegelicht en proefresultaten gepresenteerd.

Mest scheiden aan de bron biedt perspectief omdat het gras optimaal kan profiteren van de nutriënten in de verschillende mestfracties. De dikke mestfractie kan ingezet worden om bij te dragen aan een betere bodemkwaliteit. Maar hoe zorg je voor zowel een lage emissie in de stal als bij de opslag van urine en feces?

Pilot Gescheiden met Waarde

In de de GLB-pilot Gescheiden met Waarde wordt onderzocht hoe de dikke mestfractie opgewaardeerd en toegepast kan worden in ecosysteemdiensten voor klimaat, water en weidevogels. De proef laat zien dat deze emissies in meer of mindere mate kunnen worden beïnvloed door het bijmengen van verschillende producten. Er is onderzocht wat het effect is van het mengen van klei, stro, zuur, melasse en natuurmaaisel om stikstof en koolstof in de mest te behouden en emissies te beperken. Dit onderzoek levert duidelijke aanknopingspunten voor praktijk en onderzoek.

Je kunt het volledige rapport van het onderzoek bekijken op de website van KTC-Zegveld.

 

Programma

  • Openingswoord dagvoorzitter Sjaak Hoogendoorn
  • Paul Galama (Wageningen University & Research) geeft een toelichting over de meest recente inzichten en ontwikkelingen rondom het thema mest scheiden aan de bron
  • Joachim Deru (Louis Bolk Instituut) presenteert onderzoeksresultaten van de GLB-piot Gescheiden met Waarde
  • Melkveehouder Werner Melissen vertelt over zijn praktijkervaringen met een stalvloer met scheiding aan de bron
  • Rondgang over het erf en bezichtigen van de stal met Zera-flex vloer

Graag voor 3 maart aanmelden.