Bodempilot en cursus 3 oktober 2023

Wil jij je inzicht vergroten in hoe je bodem ervoor staat? Doe mee aan de bodempilot van Wij.land en schrijf je in voor de cursus op dinsdag 3 oktober en woensdag 18 oktober. Na de cursusdagen krijg je een bodemmonster op je bedrijf en adviezen waarmee je zelf verbeteringen kan aanbrengen.

Een vruchtbare bodem is de basis voor een goed renderend bedrijf. Natuurlijke processen in de bodem (bodembiologie) spelen daarbij een belangrijke rol. Deelname aan de bodempilot van Wij.land vergroot je inzicht in hoe de bodem ervoor staat en geeft concrete handvatten om vruchtbaarheid en productiviteit te verbeteren. Daarnaast draagt Wij.land nieuwe mogelijkheden aan om landbouw en natuur optimaal te combineren op je bedrijf.

Hoe werkt het

Je volgt de Wij.land bodemcursus verzorgd door adviesbureau Groeibalans. Daarna steken we een bodemmonster op je bedrijf, laten deze analyseren en brengen een schriftelijk advies uit, gevolgd door een adviesgesprek op het bedrijf. Tijdens dit bezoek wordt ook een profielkuil gegraven. Op basis van de verstrekte adviezen kun je vervolgens zelf aan de slag met het uitvoeren van bodem verbeterende maatregelen. Dit traject wordt ondersteund door een aantal studiebijeenkomsten, verspreid over 2023 en 2024.

Kosten en voorwaarden voor deelname


Wij.land draagt de kosten voor de cursus dagen;
Wij.land draagt de kosten voor een adviesgesprek, voor uitleg van de analyseresultaten en stelt bodem verbeterende maatregelen voor;
Wij.land vergoedt 50% van kosten voor bodemmaterialen, tot een max van €600,-.
BTW kosten worden niet vergoed;
Wij.land ondersteunt i.s.m. enkele aangesloten loonwerkers ook bij de uitvoering van
het advies, door o.a. collectieve inkoop van materialen en inzet van machines;
Je betaalt zelf de analysekosten van een bodemmonster (circa €200,-);
Je brengt tenminste 3 hectare grasland in waarop een bodem verbeterende
behandeling wordt uitgevoerd onder begeleiding van Groeibalans en Wij.land.

Interesse om mee te doen?


Wil je deelnemen aan de bodempilot, laat dit Felix dan snel weten via f.hees@wij.land. Je sluit je dan aan bij een netwerk van ruim 200 boeren die al enkele jaren aan het experimenteren zijn om de bodembiologie te verbeteren en van elkaar te leren door te doen.