Demodag Doorzaaien Kruidenrijk Grasland 18 juli 2022

Wat is het resultaat van het doorzaaien van kruidenrijk grasland? Op 18 juli vindt in Lunteren een demodag plaats van een pilot waarin zeven boeren hun gras met verschillende mengsels hebben doorgezaaid. Je kunt de resultaten bekijken en je maakt kans op gratis doorzaaien van jouw perceel.

Kruiden in je grasland, waarom zou je dat willen? Betekent het doorzaaien van grasland met kruiden een plus voor de bodem, het gewas, de biodiversiteit en het welzijn van grazers? Binnen de pilot ‘Doorzaaien Kruidenrijk Grasland’ hebben zeven boeren hun gras met verschillende mengsels doorgezaaid en gemeten welke en hoeveel kruiden er daadwerkelijk opkwamen.

Beworteling

Om je alvast enthousiast te maken: kruidenrijk grasland is zeer divers, ook qua beworteling. De dieper wortelende kruiden zorgen voor een verhoging van het organische-stofgehalte en diversiteit aan bodemleven. De bodem wordt minder droogte- en uitspoelingsgevoelig, mineralen worden beter opgenomen en het ruwvoer smakelijker.

Uitbreiding

En er is goed nieuws: het waterschap Vallei en Veluwe breidt de pilot uit en stelt jou in de gelegenheid om kosteloos jouw perceel door te zaaien met kruiden. Er is zeker ruimte om 100 hectare in de regio Foodvalley door te zaaien!

Interesse?

Noteer vast maandag 18 juli van 13.00 tot 15.30 uur in je agenda. Tijdens deze bijeenkomst in Lunteren ontvang je informatie over de eerste doorzaai en hoor je meer over de volgende pilot. Je ontvangt nog nadere informatie over deze bijeenkomst, maar heb je nu al vragen, mail dan gerust naar info@boeraanhetroer.nl

Gratis doorzaaien

Wil je kans maken op gratis doorzaaien van jouw perceel met kruiden? Je kunt je tot 20 augustus aanmelden via dit formulier.