Praktijkmiddag: Kijk eens onder de zode! 15 maart 2023

Grond is het duurste productiemiddel op het bedrijf. Maar wat weet je ervan? Tijdens een praktijkmiddag over de bodem op 15 maart in Leusden leer je wat bodemkwaliteit precies inhoudt en hoe je dit zelf in het veld kan bepalen.

Steek je kop niet in het zand, maar kijk wel vaker onder de graszode. De grasproductie van eigen land is sterk bepalend voor het bedrijfsrendement in de melkveehouderij. Vaak ken je de productiecijfers van een koe tot 2 cijfers achter de komma, maar weet je ook het organisch stofgehalte van je grasland?

Verbetering van de bodemkwaliteit

Bodemkundigen Coen ter Berg en Pieter Struyk van het Louis Bolk Instituut vertellen je hoe je kunt werken aan de verbetering van de bodemkwaliteit tijdens de voorjaars- werkzaamheden op het veld. Ook is er ruimte om jouw eigen vragen te stellen aan de bodemkundigen en we gaan stellingen behandelen. Dit om kennisdeling en uitwisseling te stimuleren. Iedereen richt zijn of haar bodembeheer immers anders in en hierin kunnen we alleen maar van elkaar leren.

 

Programma

  • Vanaf 13.15 uur:  Inloop met koffie
  • 13.30 uur:  Start en welkomstwoord

Presentatie graslandbeheer en bodemkwaliteit in het voorjaar door Pieter Struyk

Vragen en stellingen door Coen ter Berg

Veldbezoek en profielkuil 1 door Pieter Struyk en Coen ter Berg

  • 15.50  uur: Vragen en afsluiting

Het programma eindigt om 16.00 uur waarna er nog ruimte is om na te praten met elkaar en de bodemkundigen. Als onderdeel van het programma gaan we ook het veld in dus zorg voor stevige schoenen of laarzen en warme kleding. Tijdens deze praktijkmiddag worden er video-opnames gemaakt.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met: simon@boerenverstand.nl