Veldbijeenkomst Bodem- en Waterkwaliteit 23 maart 2023

Tijdens een veldbijeenkomst op 23 maart bij melkveehouder Niels Wassenaar in Leusden worden de resultaten van bodem en water pilots gepresenteerd.

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij je graag over resultaten van de pilots: Vanggewas onder Mais, GRIP en Mestverbetering. Daarnaast is er een demonstratie op een perceel van Niels Wassenaar waarbij met verschillende machines de groenbemester wordt vernietigd en ondergewerkt.

Programma

 • 13.00 uur: inloop
 • 13.15 uur: ontvangst en welkomstwoord Richard van Hoorn (Beleidsadviseur Waterschap Vallei en Veluwe)
 • 13.30 uur: projectresultaten pilot ‘Vanggewas onder mais’ Stef van Bergen (adviseur mest en mineralen, DLV Advies)
 • 14.00 uur: projectresultaten pilot ‘Mestverbetering’ Daan Heurkens (projectleider, Boerenverstand)
 • 14.30 uur: projectresultaten pilot ‘GRIP’ Jan Wijnen (Bioscope)
 • 15.00 uur: pauze
 • 15.15 uur: demonstratie vernietigen groenbemester Barrie van Geresteijn (van Geresteijn Loonbedrijf BV) en Jos de Lange (Jos de Lange Loonbedrijf) zullen de volgende machines demonstreren:
  • Klepelbak met daarachter een biofrees
  • Klepelmaaier met daarachter een stoppelcultivator
  • Schijveneg
 • 16.15 uur: afsluiting met drankje en hapje

Lees meer over het thema Bodem en Waterkwaliteit en de pilots van Boer aan het Roer.