Veldbijeenkomst over ander waterbeheer 24 mei 2022

Tijdens een velbijeenkomst op 24 mei laat de familie Van der Wind in Woudenberg zien hoe je op een andere manier water kunt beheren. Op het gastbedrijf is geïnvesteerd in stuwtjes en wordt water opgepompt uit de Grift om de sloten op peil te houden. Ook is elektrische beregening geïnstalleerd om extreme droge periodes te overbruggen. Helpen deze maatregelen om de grasgroei in de benen te houden?

Tijdens deze veldbijeenkomst is er aandacht voor:

  1. Het effect van water vasthouden en peil opzetten voor het grondwater;
  2. Praktische ervaringen met instellen van het waterpeil: hoe te werk gaan
    met bemesten en maaien door Jan van der Wind;
  3. De visie van het waterschap Vallei en Veluwe: hoe speelt men in op de
    huidige droge omstandigheden?

Inloop vanaf 19.45 uur met koffie. Afsluiting met borrel en hapje rond 21.30 uur.

Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden is niet nodig.