Webinar kruidenrijk grasland 29 maart 2023

Heb je al eens nagedacht over kruidenrijk grasland? Dan wil je natuurlijk weten waar je aan begint én goed voorbereid zijn. In een webinar op woensdag 29 maart kun je luisteren naar de verhalen van (ervarings)deskundigen. Stel je vragen. Deel je kennis. Ga in gesprek met andere boeren.

Programma

  • 20.00 uur: Welkom en introductie door Rob Janmaat en Maria van Boxtel (Uitvoeringsteam Voedselvisie Noord-Holland)
  • 20.05 uur:  Joost van der Kroon, adviseur bodem en natuurinclusieve landbouw over toepassing van kruidenrijk grasland op verschillende bodems, wat het betekent voor de bemesting, welke kruiden waar het beste groeien, de voor- en nadelen en mogelijk extra kosten en de mogelijkheden voor risicodekking en compensatie vanuit diverse ecoregelingen
  • 20.25 uur: Wim en Tim Terlouw van melkvee- en weidevogelboerderij Terlouw op Marken vertellen over hun aanpak en ervaringen met het integreren van weidevogelbeheer in de bedrijfsvoering. Inmiddels hebben ze daar 12 jaar ervaring mee, waarvan de laatste 3 jaar met de inpassing van kruidenrijk grasland
  • 20.35 uur: Vragen en discussie
  • 21.00 uur: Afsluiting

Meer weten over kruidenrijk grasland?

Deze bijeenkomst is georganiseerd voor agrariërs in Noord-Holland. Ben jij benieuwd welke kruidenmengsels bij de bodemtypes in Utrecht passen?

Ga naar Bodem op orde