Bodem op orde

Een gezonde bodem is het startpunt van een toekomstbestendige landbouw waarin duurzaam gewerkt wordt. Het gaat daarbij om zo min mogelijk nutriënten verliezen, maar ook goed waterbeheer in tijden van droogte. De omschakeling naar kringlooplandbouw vraagt om meer eiwit van eigen land en misschien wel een andere vorm van bemesting. De agrarische sector levert met een levende gezonde bodem, gevarieerde gewassen en voldoende bestuivende insecten een belangrijke bijdrage aan versterking van de biodiversiteit. Daarnaast zorgt een gezonde bodem voor gezonde producten, wat zorgt voor betere bedrijfsresultaten.

Subsidieregeling Waterkwaliteit en Bodem

Er zijn regelmatig subsidies voor agrariërs beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de bodem. Voor agrariërs in het gebied van het waterschap HDSR is er een regeling voor duurzaam waterbeheer tot eind 2024 open. Ook voor agrariërs in het gebied van het Waterschap AGV is er een regeling voor waterkwaliteit en bodem open. Bij de provincie Utrecht kun je tot eind 2024 subsidie aanvragen voor maatregelen die bodemdaling remmen.

Gratis bodemadvies

Agrarische ondernemers kunnen gratis, onafhankelijke bodemadviezen aanvragen bij bodemadviseurs. Op deze manier is bodemadvies voor iedereen toegankelijk en zijn er meer keuze mogelijkheden voor agrariërs. Vraag gratis bodemadvies aan.

Benieuwd hoe andere agrariërs omgaan met de bodem? Luister en bekijk eens deze podcasts en video’s op de website van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Kruidenrijk grasland

Waarom zou je kruiden in het grasland willen en hoe zorg je ervoor dat ze succesvol zijn? Na anderhalf jaar ervaring met kruidenrijk grasland vanuit het project Natuurinclusieve veehouderij Utrecht is de algemene conclusie: kruidenrijk grasland met goed afgestemd beheer is voor zowel extensieve als intensieve melkveehouders goed inpasbaar. Het heeft een gunstig effect op de biodiversiteit, de bodemkwaliteit en de voederkwaliteit. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Meer nieuws volgen over kruidenrijk grasland? Volg het project Natuurlijke Veehouderij Utrecht.

Slim doorzaaien

Kruidenrijk grasland door te zaaien zonder hiervoor de bodem intensief te moeten bewerken. Kan dat? Een aantal boeren in de Foodvalley onderzoekt dit. Daarvoor zetten ze een speciale doorzaaimachine in.

In de pilot Slim doorzaaien kruidenrijk grasland van Boer aan het Roer onderzoeken zij bijvoorbeeld wat het effect is van het doorzaaien met deze machine op onder andere het vochtverbeterend vermogen van de bodem, welke grassen en zaden het beste kunnen worden gebruikt en welke bemestingsstrategie hierbij past.

In deze video vertelt veehouder Art Wolleswinkel er meer over:

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video vertelt veehouder Art Wolleswinkel over het slim doorzaaien van kruidenrijk grasland

Bodemtypes in Utrecht

Tijdens een online bijeenkomst over kruidenrijk grasland werd verteld over de verschillende bodemtypes in de provincie Utrecht en de kruidenmengsels die bij deze bodems passen. Ook werd verteld welke aanpassingen in je management nodig zijn om succesvol kruidenrijk grasland te kunnen behouden. Wanneer en hoe kunnen de koeien nog naar buiten? Wat is het maai- en bemestingsadvies? En er werd uitgelegd hoe een duurzaam bedrijfsplan je kan helpen hierbij.

De online bijeenkomst is georganiseerd vanuit het project Duurzame Landbouw met Natuur.

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video zie je een online informatiebijeenkomst over kruidenrijk grasland in de provincie Utrecht

Organisch stof toevoegen aan de bodem

De bodem is een belangrijke en dure productiefactor, ook voor een veehouder. Goed omgaan met organische stof in de bodem draagt bij aan een gezonde bodem. Het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem zorgt onder andere voor:

  • Verbetering van de bodemstructuur;
  • Verhoging van het water bufferend vermogen;
  • Minder afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen;
  • Betere opname van mineralen.

Organisch stof toevoegen en bodemkwaliteit verbeteren kan op meerdere manieren. Bijvoorbeeld door meer organisch materiaal in de boxen te strooien of te werken met een potstal of vrijloopstal. Dit gebeurt al op een aantal (biologische) melkveebedrijven in Utrecht.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met DLV Advies.

Bokashi voor betere bodemkwaliteit

Kan maaisel van natuurgrond landbouwgrond verbeteren? De coöperatie Binnenveldse Hooilanden onderzoekt dit in de pilot Beter bodembeheer met Bokashi van Boer aan het Roer. Het doel: uitzoeken of het verwerken van natuurmaaisel tot Bokashi leidt tot bodemverbetering met een positief effect op het verdienmodel.

In deze video vertellen de deelnemende boeren over het onderzoek:

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video vertellen agrariërs over hun onderzoek naar het verwerken van natuurmaaisel tot Bokashi 

Piste bully

Hoe maak je de inzet van natuurmaaisel tot bodemverbeteraar een stuk kansrijker? Dat kan met een pistebully.  Een machine op brede rupsen die onder zeer natte omstandigheden natuurgebieden kan maaien. Zo nodig in één werkgang. Ook verkleint de machine het materiaal tot 4 cm, waardoor het uitstekend ingangsmateriaal wordt voor onder andere compost of bokashi.

Deze machine is ontwikkeld door Henk den Hartog en Ruud Burggraaff, met steun van de provincie Utrecht en de Europese Unie (POP3).

Bekijk een demonstratie van de pistebully in deze video:

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video wordt een demonstratie gegeven van een pistebully

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Mestverbetering

Met kringloopeigen bacteriën koeienmest optimaliseren? In de pilot Mestverbetering van Boer aan het Roer worden toevoegmiddelen in mest getest. Het doel is dat de middelen tot verbetering van fosfaat- en stikstofbenutting in de kringloop op bedrijfsniveau leiden.

Pilot vanggewas onder maïs

In de pilot Vanggewas onder maïs werken boeren en loonwerkers samen om te experimenteren met verschillende soorten vanggewas onder maïs. Een geslaagde vanggewas helpt onder andere om stikstofuitspoeling tegen te gaan en verbetert de bodemstructuur.

Wil je meer video’s zien over Bodem en Waterkwaliteit of meedoen aan de proeftuin van Boer aan het Roer in de Foodvalley? Bekijk de website.

Kringlooplandbouw

Het sluiten van de kringloop op je boerderij levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de landbouw. Het draait om het minimaliseren van het grondstofgebruik door zoveel mogelijk producten opnieuw te gebruiken en op deze manier zuinig en efficiënt om te gaan met ruimte en grondstoffen. In Utrecht-Oost werkten boeren uit de regio samen met Boerenverstand aan pilots met kringlooplandbouw.

Wil je meer informatie?

Ben je geïnspireerd door bovenstaande informatie en wil je meer weten over maatregelen die je kunt nemen om de bodemkwaliteit te verbeteren?

Neem contact op