Ondernemen |

Bekijk stappenplan en webinar over intekenen landschapselementen

Vanaf 1 februari 2023 kun je in de GLB Simulatietool in ‘Mijn percelen’ ook de landschapselementen registreren. Enkele nieuwe functies helpen daarbij. Zo kun je de landschapselementen per perceel selecteren en toevoegen. Ook kun je bijvoorbeeld een lang perceel in de lengte splitsen en een landschapselement splitsen op de kadastrale grens. Bekijk het stappenplan en een webinar van RVO voor meer uitleg.

Op de website van RVO staat een stappenplan uitgewerkt dat je kunt volgen bij het invullen van de landschapselementen. Denk aan wat je moet doen voordat je begint en hoe je de landschapselementen registreert. Op Landschapselementen 2023 zie je de voorwaarden om landschapselementen mee te laten tellen voor subsidies. Je registreert alleen die landschapselementen die subsidiabel zijn.

Webinar intekenen landschapselementen

RVO organiseerde eind januari een webinar over het intekenen van landschapselementen. Bekijk de webinar:

Uitgeschreven tekst lezen

Webinar over het intekenen van landschapselementen in de GLB Simulatietool

Openstellingen per 1 maart

Per 1 maart 2023 zijn er weer openstellingen vanuit het Rijk. Bekijk ze hieronder:

Bekijk de website van RVO voor een overzicht van regelingen en informatie.