Ondernemen |

Boerderij de Zonnewijzer investeert duurzaam in verbinding boer en burger

Agrariërs hebben concrete verdienmodellen nodig om de transitie naar duurzame landbouw met natuur vaart te geven. Miranda en Ko van boerderij de Zonnewijzer in Bunnik verbreden hun verdienmodel met onder andere verkoop via de korte keten en educatie. In het project Duurzame Verdienmodellen verzamelen we voor de agrariër in factsheets informatie over de mogelijkheden en bieden we inspiratie door een inkijkje te geven in bedrijven die hier al mee bezig zijn. Kijk dit keer mee met Miranda en Ko.

Op boerderij De Zonnewijzer in Bunnik geven Miranda en Ko de natuur de ruimte: hun 90 koeien lopen hier tussen de bossen en boomgaarden van het landgoed. Hierdoor hebben zij hun verdienmodel verbreed: naast de opbrengst uit de melk genereren ze ook inkomsten uit andere activiteiten, waaronder verkoop via de korte keten  en educatie.

“Alleen melk produceren vond ik wat saai en karig: ik wilde ook heel graag wat met de locatie doen. De verbinding tussen de burger en de boer vind ik heel waardevol.”

Uitgeschreven tekst lezen

Miranda van Leeuwen vertelt hoe ze samen met haar man Ko hun boerderij verbreedt met onder andere verkoop via de korte keten en educatie

Duurzame Verdienmodellen

De manier waarop Miranda en Ko hun verdienmodel hebben ingericht is een van de vele voorbeelden van een duurzaam verdienmodel. Wil jij als agrariër aan de slag met het verduurzamen en weerbaarder maken van jouw verdienmodel door naast je productie ook andere inkomensstromen te genereren? Wij helpen je graag op weg met factsheets waarin we informatie over duurzamere verdienmodellen gebundeld hebben en je tips geven over hoe je hier zelf mee aan de slag kunt gaan.

Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur

Het project Duurzame Verdienmodellen is onderdeel van het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen LTO Noord, Utrechts Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, de agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Met dit project willen we bestaande kennis over verdienmodellen verspreiden, agrarische ondernemers helpen om verdienmodellen op hun bedrijf te implementeren en obstakels wegnemen die hen hierin belemmeren. Bovendien willen we de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen stimuleren.

Onafhankelijk advies

Heb je vragen over de toekomst van jouw bedrijf? Wil je weten waar kansen liggen en zoek je een onafhankelijke gesprekspartner voor het verder ontwikkelen van je bedrijf? Dan is een Plattelandscoach misschien iets voor jou.

Lees meer over Plattelandscoaches