Ondernemen |

Plattelandscoaches verwelkomen de 500ste deelnemer

Utrechtse agrariërs blijken veel baat te hebben bij de hulp van een Plattelandscoach. Maar liefst 500 boeren en erfeigenaren hebben er inmiddels gebruik van gemaakt. De onafhankelijke coaches helpen agrariërs bij het toekomstbestendig maken van hun onderneming en bij het maken van keuzes voor de toekomst die passen bij het bedrijf, bij het gezin én bij de omgeving.

Veel agrariërs willen hun bedrijf toekomstbestendig maken, iets dat in de praktijk niet altijd even makkelijk blijkt. Om agrariërs hierbij te helpen, biedt de provincie hen sinds 2020 een onafhankelijke Plattelandscoach. De coaches helpen de agrariërs om zowel persoonlijk als bedrijfsmatig keuzes voor de toekomst te maken.

500ste deelnemer

Van de 2256 agrarische bedrijven (bron CBS 2022) binnen onze provincie maken inmiddels 500 ondernemers gebruik van deze regeling. Afhankelijk van de vraag treedt de Plattelandscoach op als coach, sparringpartner, procesbegeleider, intermediair of adviseur.

“Ik merk iedere dag dat de deelnemers zich gehoord en gezien voelen in hun wensen, ideeën en uitdagingen om een volgende stap te zetten”

Plattelandscoach Franca van Nunen

Praten leidt tot beweging

Met alle maatschappelijke en politieke ontwikkelingen ontstaat er veel onduidelijkheid en onzekerheid bij boeren en hun gezinnen. Dit leidt regelmatig tot stilstand op het bedrijf. Door het gesprek met een Plattelandscoach lukt het vaak om weer naar de toekomst te kijken. Plattelandscoach Maryse Versteeg: “Een Plattelandscoach gaat geen onderwerp uit de weg. Ik zie het als mijn taak om de belangrijke vragen boven tafel te krijgen en ook lastige onderwerpen bespreekbaar te maken.”

Het gebrek aan een duidelijke toekomstvisie leidt in veel boerengezinnen tot onrust en psychische druk. In de gesprekken met de coaches is er veel aandacht voor de manier waarop gezinnen hiermee om kunnen gaan en hoe de onzekerheden omgezet kunnen worden in kansen. Plattelandscoach Wim Coenraadts: “Als Plattelandsocach kun je boeren enige rugdekking geven bij het maken van keuzes, waarbij de regie nadrukkelijk bij de ondernemer blijft.”

Voorbeeld uit de praktijk

Plattelandscoach Maryse Versteeg haalt een voorbeeld aan uit de praktijk: “Een uitspraak die iemand die ik begeleid gisteren nog deed; zelf lukt het ons niet en vermijden we het lastige gesprek. In ons hoofd wordt het dan iets heel groots. Met behulp van jou als coach kunnen we de dingen wel uitspreken naar elkaar. Hierdoor gaan we elkaar beter begrijpen en dat geeft vertrouwen en heel veel meer rust.”

Lees meer ervaringen van deelnemers.

Regeling geopend tot en met 2026

In elk geval tot 2026 kunnen agrarische ondernemers gebruik blijven maken van een Plattelandscoach. Van de huidige deelnemers beveelt 92% het gebruik van een Plattelandscoach aan.