Ondernemen |

Meld jouw innovatie voor bedrijf en buitengebied aan bij Jan Wolleswinkel Fonds

Het Jan Wolleswinkel Fonds financiert projecten die het landelijk gebied van de Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek ontwikkelen en innoveren. Agrarisch ondernemer Jan de Greef uit Woudenberg heeft vanuit het fonds een risicodragende lening gekregen voor een biogasinstallatie. Met dit project levert de ondernemer een positieve bijdrage aan het buitengebied.

Jan heeft een gemengd bedrijf met melkvee en leghennen. Het bedrijf wilde niet alleen voor het eigen bedrijf energie produceren maar zag ook mogelijkheden om dit als nieuwe tak op te zetten. Mest uit de regio in combinatie met organische reststromen wordt verwerkt, waarbij biogas vrijkomt. Ze leveren het groene gas en de duurzame (groene) elektriciteit aan het openbare netwerk. De installatie levert zodoende duurzame energie op voor ongeveer 1500 huishoudens.

Meld je initiatief aan

Ben jij agrarisch ondernemer in de Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug of Kromme Rijnstreek en heb jij een idee voor verduurzaming van je boerenbedrijf? Meld je initiatief aan. Dit wordt beoordeeld door een deskundige, onafhankelijke adviesraad. Zij beoordelen of het plan kans van slagen en een positieve impact op het gebied heeft. Als de adviesraad positief is, zorgt het Jan Wolleswinkel Fonds voor de (gedeeltelijke) financiering. De bestuursleden koppelen eventueel de juiste mensen aan dit project om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Zij hebben een netwerk van boeren, overheden, bedrijven, waterschappen en natuurorganisaties.

Meer informatie

Lees meer over de biogasinstallatie van Jan de Greef en andere projecten, zoals De Pantry, een onbemande streekwinkel. Meer weten over de mogelijkheden van het Jan Wolleswinkelfonds? Bekijk de website.