Natuurinclusieve landbouw |

Meld je aan voor gratis planten en inrichtingsplan

Woon jij in de provincie Utrecht en heb je een erf in het buitengebied? Meld je dan aan voor gratis planten en een inrichtingsplan. Als je voldoet aan de voorwaarden van het project ‘Groene erven in Utrecht!’ kun je onder andere hagen, houtsingels, elzensingels, bosjes en laan- en fruitbomen ontvangen.

Geïnteresseerden in het project worden bezocht en voor hen wordt kosteloos een beplantingsplan gemaakt. Bij akkoord van dit plan ontvangt de erfeigenaar ook de beplanting kosteloos. Het aanleggen en beheren van de beplanting voeren deelnemers zelf uit. Hiervoor wordt een plant- en beheerinstructie beschikbaar gesteld.

Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan het project zijn dat er op het erf ruimte moet zijn om minimaal 200 stuks bos- en/of haagplantsoen te planten en er geldt de verplichting om de gesubsidieerde beplanting in stand te houden. Erven met inpassingsverplichtingen zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemen?

Woon je in de provincie Utrecht en heb je een erf in het buitengebied (niet zijnde agrarische gronden) waarop je beplanting wilt aanleggen? Meld je dan snel aan! Aanmelden kan bij Sjoerd Emmen van Orbis via het mailadres groene.erven.in.utrecht@orbis.nl. Ook eventuele vragen kun je stellen aan Sjoerd via dit mailadres.

‘Groene erven in Utrecht!’ is een project van de provincie Utrecht en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht en Trees for All.