GESLOTEN: Subsidieregeling voor kleine landschapselementen

De subsidieregeling voor de aanleg of het herstel van kleine landschapselementen (KLE) is door de provincie Utrecht verlengd tot in elk geval 2023. Als agrariër kun je met deze subsidie op jouw grond bijvoorbeeld fruitbomen, knotwilgenrijen, elzensingels of poelen aanleggen.

Het gaat om:

  • Aanleg en herstel kleine landschapselementen;
  • Aanleg en herstel van landschapselementen binnen het leefgebied droge dooradering, zoals begrensd in het natuurbeheerplan;
  • Aanleg en herstel van landschapselementen binnen de als natuur begrensde gebieden in het natuurbeheerplan.

Subsidie voor beheer

De provincie stimuleert het beheer en behoud van kleine landschapselementen. Hiervoor is in de hele provincie subsidie mogelijk via de regeling voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Deze regeling loopt via de agrarische collectieven. Wil je hiervan gebruik maken, dan kunt je contact opnemen met het agrarisch collectief in jouw gebied.

Subsidie voor aanleg en herstel

Voor de aanleg en het herstel van kleine landschapselementen zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. Bekijk de website van de provincie Utrecht voor meer informatie over de mogelijkheden.

Ervaring agrariër

Agrariër Annelieke Overgoor uit Leusden heeft gebruik gemaakt van deze subsidie en haar erf natuurvriendelijker gemaakt met onder andere een elzensingel en knotwilgen. En ze heeft de oude perenlaan, die al heel lang in de familie is, kunnen herstellen. In deze video vertelt ze haar ervaring met het aanvragen van de subsidie:

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video vertelt Annelieke Overgoor haar ervaring met het aanvragen en uitvoeren van de subsidie voor kleine landschapselementen