Subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB)

Bent jij agrariër en wil je jouw land natuurvriendelijk beheren dan kom je in aanmerking voor subsidie agrarisch natuurbeheer (ANLB). Ook beheerders van knotwilgen, houtwallen en andere landschapselementen komen hiervoor in aanmerking. Voor deelname moet je je aansluiten bij een agrarisch collectief die de subsidieaanvraag indient bij de provincie Utrecht.

Nieuwe subsidieperiode vanaf 2023

Om het agrarisch natuurbeheer mogelijk te maken, stelt de provincie Utrecht jaarlijks ongeveer 3,5 miljoen euro beschikbaar. De huidige subsidieperiode voor ANLB loopt in elk geval tot en met 2025. Vanaf het jaar 2023 begint een nieuwe subsidieperiode agrarisch natuurbeheer voor een periode van zes jaar en kan er weer een subsidieaanvraag worden ingediend. Je vindt meer informatie op de website van de provincie Utrecht.