Ondernemen |

Wat heb je nodig voor omschakeling naar biologische landbouw?

Denk jij op dit moment na over omschakelen naar biologische landbouw? En wat heb je dan nodig om die stap te zetten? De provincie Utrecht wil graag weten wat jij als agrariër in Utrecht nodig hebt voor een eventuele omschakeling. Later deze maand ontvang je een enquête. Help je mee?

De provincie Utrecht zet in op verdere verduurzaming van de landbouwsector met economisch perspectief voor de boer. Daarom gaat de provincie onderzoek doen om erachter te komen wat de sector nodig heeft. De biologische sector is één van de manieren om te verduurzamen en daarom is het goed om te weten hoe er een impuls kan worden gegeven aan omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering.

De vraag is:

  • hoeveel Utrechtse boeren denken op dit moment na over verduurzaming van het bedrijf (zoals omschakelen naar biologisch)?
  • wat heb je nodig om deze stap daadwerkelijk te zetten?

Doe je mee met de enquête?

Later deze maand volgt de enquête via post en de mail. Bij deze alvast het vriendelijke verzoek mee te doen aan de enquête. Biologische ketenorganisatie Bionext voert de enquête uit in opdracht van de provincie.