Ondernemen |

Provincie Utrecht stelt 9 ton beschikbaar voor samenwerking in duurzame waardeketens

 

Hoe krijg je als agrariër in de toekomst een eerlijke prijs voor je producten? En hoe kun je een gezond bedrijf runnen? De provincie Utrecht stelt 9 ton beschikbaar aan agrarische ondernemers en andere partijen uit de afzetketen van landbouwproducten om antwoord op deze vragen te stimuleren.

 

Het geld is bedoeld om samenwerking en innovaties te stimuleren om zo de landbouw te verduurzamen en de toekomstbestendigheid van de landbouw te vergroten. Met de subsidieregeling ‘Samenwerking voor duurzame waardeketens’ wil de provincie Utrecht nieuwe verdienmodellen voor agrariërs vinden en ervoor zorgen dat de keten van boer tot consument korter en duurzamer wordt.

Lokale producten

De landbouw moet duurzamer en milieuvriendelijker worden en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Toegang tot eerlijke, gezonde en lokale producten is van groter belang geworden voor bewoners van de provincie. Maar de agrariër moet qua inkomen er niet op achteruit gaan. De subsidieregeling stimuleert het ontwikkelen van nieuwe ideeën die hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Samenwerken

Dat kan bijvoorbeeld een nieuw samenwerkingsverband zijn waarbij duurzaam geproduceerde landbouwproducten een grotere of nieuwe afzetmarkt vinden, of een bestaand samenwerkingsverband dat een nieuwe manier vindt om producten op een duurzamere manier af te zetten.

Voor wie is de regeling?

De regeling is voor iedereen die zich bezighoudt met de keten van landbouwproducten. Van voedsel tot bouwmateriaal en van diervoer tot het gebruik van reststromen. Kansen en oplossingen voor duurzame landbouw kunnen zich immers in de hele keten (van producent, verwerker en afnemer) voordoen. In het samenwerkingsverband moet tenminste één landbouwbedrijf zitten en kan daarnaast bestaan uit ketenpartners, zoals agrarische ondernemers, logistieke en (voedsel)verwerkende partijen en groothandels. De regeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

Lees meer over de regeling en de Voedselagenda van de provincie Utrecht.

Bijeenkomst

Op 21 april tussen 19.30 en 21.00 uur organiseert de provincie Utrecht een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde partijen. Tijdens de informatiebijeenkomst ontvang je  informatie over de regeling en worden tips gegeven die het makkelijker maken om een aanvraag te doen. Meld je hier aan.

 

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling