Ondernemen |

Project Plattelandscoaches wordt verlengd tot mei 2026

De provincie Utrecht wil de komende jaren nog meer agrariërs ondersteunen met een plattelandscoach. Het project bleek afgelopen jaar zo succesvol dat het tot mei 2026 wordt verlengd.

Agrariërs en erfeigenaren staan in deze tijd voor veel onzekerheden en keuzes. Ontwikkelingen in en buiten de sector zijn van invloed op de bedrijfsvoering en op de toekomst. Met het aanbieden van een onafhankelijke plattelandscoach ondersteunt de provincie Utrecht agrariërs bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf of erf. De plattelandscoach kan begeleiding bieden en meedenken over keuzes die bij de ondernemer passen. De eerste 25 coachuren worden volledig door de provincie betaald. Tegen een kleine vergoeding kan dit met nog eens 18 uur uitgebreid worden.

Keukentafelgesprekken

Een plattelandscoach begeleidt boeren en erfeigenaren met persoonlijke ‘keukentafelgesprekken’. De coach ondersteunt bij vragen die er zijn rondom het bedrijf en het erf. Het gaat onder meer om begeleiding bij verstevigen van het verdienmodel, het starten met kringloop– of natuurinclusieve landbouw of advies rond het saneren van asbest. Ook kan de coach helpen bij vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en meer persoonlijke vraagstukken.

Ervaringen

Ruim 260 boeren en erfeigenaren verspreid over 25 gemeenten hebben inmiddels al gebruik gemaakt van dit aanbod bij het maken van duurzame keuzes voor hun bedrijf of erf. De waardering van de deelnemers is zeer positief. De afgeronde trajecten worden gemiddeld met een 8,7 beoordeeld en 93 procent van hen raadt andere boeren deelname aan.

Enthousiast

Fruitteler Belle van Dijk uit Wijk bij Duurstede is enthousiast over de hulp die ze kreeg: “Ik kan het traject met een plattelandscoach andere ondernemers echt aanraden. Je krijgt een veel bredere kijk. Ik heb het echt als ondersteunend ervaren.” Ook melkveehouder Niels Wassenaar uit Leusden heeft veel aan zijn coach gehad: “Het advies was maatwerk, gericht op mijn toekomst.” Lees en bekijk meer ervaringen van deelnemers.

Verlengen tot mei 2026

Omdat de uitdagingen waar boeren voor staan ook de komende jaren onverminderd groot blijven, wil het provinciebestuur de inzet van de plattelandscoaches met drie jaar verlengen tot mei 2026. Hierdoor kunnen nog eens 300 agrariërs van een coach gebruikmaken. Het voorstel wordt in de zomernota van 2022 aan Provinciale Staten voorgelegd.

Lees meer op de website van de provincie Utrecht.

Meer informatie of aanmelden

Herken je jezelf of je bedrijf en wil jij ook eens overleggen met een plattelandscoach? Bel voor meer informatie de Ondernemerschap Academy: 030 – 237 07 00. Of meld je aan via de website.

Meld je aan