Ondernemen |

In gesprek met plattelandscoach kan de hulpvraag veranderen

Bijna de helft van de boerenondernemers die een plattelandscoach erbij haalt, doet dat in eerste instantie met een vraag over het verdienmodel: ‘Hoe maken wij onze bedrijfsvoering ook in de toekomst economisch rendabel?’ Maar gedurende de gesprekken blijkt vaak dat er ook andere, meer persoonlijke dingen leven. Als je daarover praat met de plattelandscoach los je onderliggende problemen op en is er daarna vaak meer ruimte voor bedrijfsmatige oplossingen.

Naast vragen over het verdienmodel, wordt ook de bedrijfsovername of – overdracht regelmatig genoemd. Gevolgd door natuurinclusieve landbouw, het werken in de korte keten, het saneren van asbest of de overstap naar kringlooplandbouw.

Zorgen over gezondheid

In de eerste gesprekken met de plattelandscoaches komen er dus regelmatig persoonlijke dingen naar boven. Bij 1 op de 6 deelnemers blijkt de samenwerking onderling of met externen moeizaam te lopen en leven zorgen over de gezondheid én de wens om daar wat aan te doen.

Resultaat voor lange termijn

Dik Veefkind is een van de coaches en herkent dit uit zijn gesprekken met de boeren: “Agrariërs die ons benaderen om te praten over een van de vraagstukken ervaren ook de vele onzekerheden; de stikstofproblematiek, CO2, hoge prijzen voor energie en kunstmest, een Europees landbouwbeleid dat een groenere koers gaat varen en veranderende marktomstandigheden. Dat zorgt voor stress en gaat hen niet in de koude kleren zitten. Door het over de oorzaken van deze stressfactoren te hebben, krijgen we ook de onderliggende problemen scherp en kunnen we deze problemen gezamenlijk aanpakken. Zo doen we niet aan symptoombestrijding, maar gaan we voor resultaat voor de lange termijn.”

Vragen over de toekomst?

Heb jij ook vragen over de toekomst van jouw bedrijf? Wil je weten waar kansen liggen, zoek je een onafhankelijke gesprekspartner voor het verder ontwikkelen van je bedrijf of denk je na over overname? Ook in 2022 staan de plattelandscoaches tot je beschikking.

Het aanbod

Een plattelandscoach biedt 25 uren onafhankelijke hulp en specialistisch advies. Zonder eigen bijdrage. Is 25 uren niet genoeg? Dan kun je aanvullend nog eens gebruik maken van 18 extra uren, met een eigen bijdrage van 32,- euro per uur.

De plattelandscoaches

De coaches hebben ruime kennis van de agrarische sector en weten wat er speelt. Vanuit hun ervaring als coach helpen ze de juiste vragen te stellen en de antwoorden te vinden. Een coach werkt onafhankelijk en heeft een open houding. Naast de coaches is ook een netwerk van specialisten beschikbaar die binnen deze uren kunnen worden ingezet.

De vragen

Iedere agrarische onderneming is anders en dus zijn de vragen die spelen op het erf ook overal anders. Toch zijn er vraagstukken die die vaker terugkomen. De meest besproken onderwerpen tijdens de begeleiding van de plattelandscoach:

  • Economisch rendabele landbouw – 27%
  • Gezondheid – 16%
  • Verbinding stad & land – 13%
  • Asbest – 12%
  • Bedrijfsovernames & – overdracht – 11%
  • Natuur-inclusieve landbouw – 9%
  • Klimaatneutrale landbouw – 8%
  • Circulaire / kringlooplandbouw – 4%

Meer informatie of aanmelden

Herken je jezelf of je bedrijf en wil jij ook eens overleggen met een plattelandscoach? Bel voor meer informatie de Ondernemerschap Academy: 030 – 237 07 00.

Meld je aan