Water & Bodem |

Strategie voor afremmen bodemdaling en afname broeikasgassen vastgelegd

De uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems en de bodemdaling moet in 2030 met de helft verminderd worden. Dat staat in de ‘Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse Veenweiden’ die onlangs is vastgesteld. Het plan is om per gebied en met maatwerk te kijken welke maatregelen het beste zijn. Boeren kunnen bijvoorbeeld waterinfiltratiesystemen aanleggen. Maar er is ook onderzoek nodig naar de verdienmogelijkheden.

Het uitgangspunt is dat de landbouw in het veenweidegebied zich ontwikkelt naar een duurzame en vitale sector met een goed toekomstperspectief. De verwachting is dat op slim gekozen plekken ook ingezet kan worden op boeren op hoog water, natte teelten of andere vormen van grondgebruik. De samenwerking tussen boeren, natuurorganisaties, gebiedsorganisaties, waterschappen en gemeenten zijn belangrijk hierin. Lees meer over de ‘Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse Veenweiden’.

Lees meer over Water en Bodem in Utrecht.