Ondernemen |

Subsidie aanvragen voor regeneratieve landbouw vanaf 1 februari 2024

Het Nationaal Groeifonds krijgt dit jaar 129 miljoen euro om minstens duizend boeren te helpen de overgang naar regeneratieve landbouw te maken. Naast klimaatvoordelen moet regeneratieve landbouw volgens het Groeifonds een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke en economische positie van boeren. Heb jij een projectvoorstel? Vanaf 1 februari 2024 kun je een vooraanmelding van een subsidieaanvraag indienen bij RVO.

Door de definitieve toekenning van het geld kan het Nationaal Groeifonds naar eigen zeggen in 2024 van start met de uitvoering van haar plan: een fors groei van het aantal regeneratieve boeren, waarin ‘voedselproductie wordt gecombineerd herstel van ecosystemen, verbetering van bodemvruchtbaarheid, waterhuishouding en biodiversiteit’.

Meer informatie

Hoe boeren concreet gebruik kunnen gaan maken van subsidie wordt nog nader uitgewerkt. In ieder geval krijgen de coöperaties een belangrijke rol. Lees meer over de plannen.

Bekijk de website van RVO voor meer informatie over het aanvraagproces.