Monitoring

Monitoring

Om de juiste beheer- en inrichtingsmaatregelen te nemen om de biodiversiteit in het landelijk gebied en op het boerenerf te verbeteren is het van belang dat er goede monitoringsgegevens van flora en fauna beschikbaar zijn. Alleen dan kunnen gerichte maatregelen genomen worden die ten goede komen van de voorkomende soorten in het agrarisch cultuurlandschap.

In dit deelproject wordt gewerkt aan een zo compleet mogelijk overzicht van flora en fauna gegevens in Utrecht. Nadat maatregelen genomen zijn op bedrijfs- of regionale schaal willen we blijven monitoren welke invloeden deze maatregelen hebben op het herstel van de biodiversiteit.

Meer informatie

Voor meer info over het deelproject Monitoring kun je contact opnemen met Hein Pasman: h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl

Duurzame Landbouw met Natuur

Het project is onderdeel van het trajectplan 'Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht', een samenwerking tussen verschillende landbouw- en natuurorganisaties. Samen werken we aan duurzame en natuurvriendelijke agrarische bedrijfsvoering in de provincie Utrecht.

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy