Webinars en bijeenkomsten DLMN

Webinars en bijeenkomsten DLMN

Laat de natuur het werk doen

Hoe kun je als veehouder, akkerbouwer of fruitteler optimaal samenwerken met de natuur? Op zo’n manier dat de planten, de dieren én je bedrijf er allemaal van profiteren? Over die vragen organiseert het Trajectplan 'Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht' in het najaar van 2020 vier online bijeenkomsten.

  • Dinsdag 22 september deel 1 – De bodem
  • Woensdag 14 oktober: deel 2 – Kruidenrijk grasland
  • Woensdag 11 november: deel 3 – Voedselbossen
  • Woensdag 6 januari 2021: deel 4 – Veenweide

Deel 1 – De bodem

We beginnen dus bij de basis van de landbouw: de bodem. Nick van Eekeren (Louis Bolk instituut) zal vertellen hoe je erachter komt met wat voor bodem je te maken hebt. En vervolgens hoe je die bodem gezond kunt houden. Kijk de bijeenkomst terug!  

Deel 2 – Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland is een ‘hot item’, ook in Utrecht. Maar waarom? Wat doet het voor bijvoorbeeld diergezondheid of biodiversiteit? En hoe maak je grasland eigenlijk kruidenrijk? Daarover gaat de tweede bijeenkomst van 'Laat de natuur het werk doen' met Jan-Paul Wagenaar (Louis Bolk instituut). Daarnaast kijken we naar actuele uitvoering van de Utrechtse pilotprojecten van DLV. Kijk de bijeenkomst terug!

Deel 3 – Voedselbossen

Woensdagavond 11 november was de derde webinar van het vierluik webinars 'Laat de natuur het werk doen'. Dit keer stond het gebruik van bomen en bossen in combinatie met landbouw centraal; beter bekend als agroforestry of voedselbossen. In het webinar was eerst Evert Prins van het Louis Bolk instituut aan het woord. Hij vertelde ons meer over verschillende agroforestry systemen en de voor- en nadelen daarvan. Een inkijkje in de praktijk kregen we van Ron van Zandbrink, die op in Stoutenburg begonnen is met het aanplanten van bomen en heggen op en rondom zijn melkveebedrijf.

Nieuwsgierig geworden? Kijk de bijeenkomst terug! 

Tijdens de presentatie van Evert kwamen ook een paar informatiebronnen naar voren en er zijn verschillende links gedeeld in de chat. Op verzoek zijn deze hieronder terug te vinden.

Publicaties Louis Bolk Instituut:

http://www.louisbolk.org/nl/publicaties/publicatie/?pubID=2931 

http://www.louisbolk.org/downloads/3048.pdf

http://www.louisbolk.org/downloads/3473.pdf

Website met inhoudsstoffen bomen:

www.voederbomen.nl

Links die voorbijkwamen in de chat:

In dit project experimenteren we met (voedsel)landschapselementen: https://www.krommerijnlandschap.nl/extra/projecten/projectdetail/news/eetbare-landschapselementen/

Functionele agrobiodiversiteit voor fruittelers- plaagbeheersing: https://krommerijnlandschap.nl/extra/projecten/projectdetail/news/aanleg-biodiverse-heggen-en-singels/?L=0&cHash=71fd0ba791e59a0413de96116c5b8023

Plantinstructie: https://krommerijnlandschap.nl/wat-kan-ik-planten/windscherm-fruitteelt-geschoren-en-biodivers/

Voederbomen voor paarden: www.paardenplant.nl

Voedselbossen op veen: https://borborren.nl/opdrachten/veenlandschap-bergambacht/ en https://www.degroeneboerderij.nl/ 

Deel 4 – Veenweide

Hoe ga je als boer om met bodemdaling, de uitstoot van broeikasgassen en andere uitdagingen in het veenweidegebied? Hoe kunnen we blijven boeren in het veenweidegebied? Samen met het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)  en de Hoogwaterboerderij uit Zegveld zijn deze vragen besproken in het webinar: ‘Blijven boeren in het veenweidegebied’ Kijk de bijeenkomst terug!

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy