Ondernemen |

Utrechtse melkveehouders onderzoeken verdienmodel GLB maatregelen

Vijftien melkveehouders in de provincie Utrecht onderzoeken hoe de ambities uit het GLB bedrijfsmatig voordeel kan opleveren. De groep met gangbare en biologische boeren doen op zes locaties verschillende teelt- en bemestingsproeven. Ze zijn onder meer aan de slag gegaan met kruidenrijk grasland, grasklaver, rustgewassen en bufferstroken. Allemaal elementen die binnen het GLB worden beloond. De proeven in dit project zijn allemaal vorig jaar aangelegd, dus 2023 wordt een cruciaal jaar.

De praktijkproeven liggen op zes locaties verspreid door de hele provincie en daarmee op verschillende grondsoorten. Op deze proefvelden worden onder andere de persistentie van graskruidenmengsel gemonitord, wordt er gekeken wat de invloed is van groenbemesters zoals Italiaans raaigras en snelle lenterogge en gaan de deelnemers na in hoeverre compost als meststof uitpakt voor een graskruidenmengsel.

Verdienmodel cruciaal

“De overheid stuurt voor de melkveehouderij aan op een extensievere vorm van landbouw. Dat is mooi, maar er moet wel een verdienmodel overblijven voor de boer. Waarschijnlijk zal het verdienmodel voor veel bedrijven uitdraaien op een mix van opbrengsten vanuit de primaire bedrijfsvoering, het GLB,agrarisch natuur- en landschapsbeheer en nevenactiviteiten”, zegt de projectleider van DLV Advies, Edith Finke.

Meer weten?

Wil je meer weten over de deelnemers van de studiegroep en de verschillende proeven? Lees dit artikel of neem contact op met: e.finke@dlvadvies.nl

De studiegroep is onderdeel van het project Verdienen met duurzame melkveehouderij Utrecht.