Agrariër bouwt met subsidie CO2-neutrale droogschuur

Vanaf 5 juni kun je als agrariër met een innovatief idee in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen. Met deze regeling is subsidie beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling, zodat de drempel om aan je vernieuwende idee te beginnen wordt verlaagd. Agrariër Aleid Blitterswijk uit Werkhoven heeft met subsidie zijn idee voor een CO2-neutrale droogschuur uitgevoerd.

Aleid gooide in de loop van de jaren het nodige om in zijn melkveehouderij. Zijn koeien eten gedroogd gras in plaats van kuilvoer. Dat gedroogde gras geeft een goede bijdrage aan de gezondheid voor de koe en voor de mens. De omega-vetzuren in het linolzuur in de melk worden op een natuurlijke manier geproduceerd. Aan deze omslag ging het nodige uitzoekwerk en een fikse investering vooraf. Waarvoor deze boerenondernemer ook gebruik maakte van subsidiemogelijkheden.

Ureum meten

“Iedere boer die naar z’n koeien kijkt weet het: een koe eet het liefst vers en groen gras. Grasgevoerde koeien geven een hoogwaardiger product. Met meer aroma, meer anti-oxidanten en gezonde vetten. Als je deze kwaliteit in de melk in de winter ook wil realiseren is zon gedroogd en kunstmatig nadrogen een goede optie. In de Alpenlanden komt deze manier van voeren veel voor, en het inspireerde mij. Toen ik op zoek ging hoe hiermee te starten heb ik er een specialist bij gehaald, van het Kennis Center voor Groene Groei. Om zo min mogelijk te drogen zijn we eerst gestart met meer versgras te voeren. Door dit te managen meten we dagelijks met de ureum meter.”

“Ik wil mijn kringloop niet alleen op papier sluiten”

Zonder externe energiebronnen

Het systeem van de CO2-neutrale droogschuur van Blitterwijk werkt voledig op zonne-energie van de boerderij zelf zonder de hulp van externe energiebronnen als bijvoorbeeld de warmte van houtkachels. “Dat zie je in Oostenrijk veel, maar het stoken van hout is niet kostenefficiënt en geeft ook wat twijfels aan duurzaamheid. Wij laten de warme lucht die onder het dak verzameld circuleren. Echte duurzaamheid is ook economisch gedragen en moeten dan ook in de toekomst de kostprijs per liter melk verlagend werken. Ik wil mijn kringloop niet alleen op papier sluiten. Anders valt direct of in de toekomst de meerwaarde voor mens dier en milieu in duigen.

Vermarkten

Door een samenwerking aan te gaan met een ketenpatij halverwege de keten, de kaashandelaar hebben we deze melk gepositioneerd in de melkstroom Uuthooi.

Duurzame kansen op boerenerf

De risico’s bij zo’n investering in kennis en in de hardware op mijn erf kan ik niet alleen dragen. Toch wil je niet altijd met een idee blijven lopen hoe het misschien beter zou kunnen. Als je op zo’n manier iets uitprobeert moet je wel het eerlijke verhaal vertellen aan collega’s en beleidsmakers over de voor- en nadelen. Als ik op deze manier kan ondernemen dat het blijft passen bij de maatschappelijke verwachtingen, vind ik het voor mezelf prima te verantwoorden.

“Laten we vooral zelf met onze ideeën aan de slag gaan en schakel de hulp in die je nodig hebt!”

De CO2-neutrale droogschuur met Uut Hooi kaas van Aleid Blitterswijk

Innvotie vanaf het boerenerf

Ik ben van mening als je als boer kansen ziet binnen de kringloop op je eigen erf moet je deze tegen het licht houden bij een eventuele subsidie of innovatie subsidie. Deze ideeën op en in het boerenerf worden vaak niet door toeleverende agro-industrie ontwikkeld omdat er dan soms juist desbetreffende externe bronnen overbodig worden. Dus ik denk: laten we vooral zelf met onze ideeën aan de slag gaan en schakel de hulp in die je nodig hebt!”

Bekijk meer in deze video:

Uitgeschreven tekst lezen

Aleid Blitterswijk vertelt hoe hij in samenwerking met het Kennis Center voor Groene Groeigras zijn idee voor een CO2-neutrale droogschuur heeft uitgevoerd